Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2007

U-I-109/04 11. 1. 2007 Uradni list RS, št. 7/2007 in OdlUS XVI, 4
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) (ZZasV)
U-I-290/05 11. 1. 2007 Neobjavljeno
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 67/05), 2. odst. 13. čl.
U-I-347/06 11. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 – popr. in 70/2000) (ZUS), 1. odst. 61. čl.
U-I-99/05 11. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – ur. p. b.) (ZN), posamezne določbe
U-I-223/05 18. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – ur. p. b. in 129/06) (ZOFVI-F), 6. odst. 53. čl.
U-I-280/05 18. 1. 2007 Uradni list RS, št. 10/2007 in OdlUS XVI, 7
Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) (ZLet), 3. in 5. tč. 3. odst. 127. čl. Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01 in 79/06) (Zlet), 3. in 5. tč. 2. odst. 127. čl.
Up-738/05 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 412/2004 z dne 20. 4. 2005 v zvezi s sodbo in s sklepom Upravnega sodišča št. U 1071/2002 z dne 9. 2. 2004, odločbo Carinske uprave Republike Slovenije, Generalnega carinskega urada, št. 611-01/8-02/0310-070 z dne 24. 5. 2002 in z odločbo Carinske uprave Republike Slovenije, Carinskega urada Koper, Izpostave Luka Koper, št. 611-01/8-02/6044-001 z dne 24. 5. 2002
Up-737/05 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 421/2004 z dne 20. 4. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1020/2002 z dne 9. 2. 2004 in z odločbo Carinskega urada Koper, Izpostave Luka Koper, št. 426-26/02/6044-001 z dne 18. 5. 2002
Up-736/05 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 365/2004 z dne 20. 4. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1779/2002 z dne 12. 1. 2004 in z odločbo Carinske uprave Republike Slovenije, Generalnega carinskega urada, št. 611-01/8-02/0310-070 z dne 12. 9. 2002
Up-480/05 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Up 1/2005 z dne 9. 3. 2005 v zvezi s sklepom Vrhovnega sodišča št. U 1/2005 z dne 28. 1. 2005
Up-707/05 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodno poravnavo št. N 463/93, sklenjeno 28. 10. 1993 pred Temeljnim sodiščem v Ljubljani, Enoto v Ljubljani, in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1989/2004 z dne 1. 12. 2004
Up-112/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 317/2002 z dne 25. 10. 2005
Up-2540/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1487/06 z dne 8. 11. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1627/2006 z dne 6. 9. 2006 in z odločbo Ministra za pravosodje š. 110-2/2006 z dne 16. 6. 2006
Up-2417/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Ptuj, št. DT 4294-04695/2006-2-14032-08 z dne 30. 11. 2006
Up-175/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 278/2002 z dne 22. 11. 2005
Up-174/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 345/2002 z dne 14. 12. 2005
U-I-20/05 25. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04, 35/05 in 51/05 – ur. p. b., 69/05, 108/05, 25/06 – ur. p. b., 105/06 in 133/06 – ur. p. b.) (ZVCP), 1. odst. 174. čl.
U-I-164/05 25. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 23/05 – ur. p. b.) (ZN), 117. in 118. čl.
U-I-214/05 25. 1. 2007 Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 11/2007 in OdlUS XVI, 11
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ur. p. b.) (ZJU), 2. in 3. odst. 167. čl. in 1. odst. 193. čl.
U-I-245/05 7. 2. 2007 Uradni list RS, št. 15/2007 in OdlUS XVI, 12
Pravilnik o evidencah in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 140/04) 2., 3., in 4., odst. 3. čl.