Odločitve US

Odločitve Delovno pravo v letu 2007

U-I-35/04 11. 1. 2007 Uradni list RS, št. 7/2007 in OdlUS XVI, 1
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) (ZUJIK), 2. odst. 45. čl.
Up-1241/05 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 29/2005 z dne 27. 9. 2005 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1882/2003 z dne 7. 10. 2004
Up-1233/05 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 61/2005 z dne 25. 10. 2005 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 480/2004 z dne 11. 11. 2004 in s sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 106/02 z dne 23. 1. 2004
Up-1187/05 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1324/2004 z dne 25. 8. 2005
Up-1178/05 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 17/2005 z dne 13. 9. 2005 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 168/2004 z dne 7. 10. 2004 in s sodbo Delovnega sodišča v Kopru, Oddelka v Novi Gorici, št. Pd 456/94 z dne 19. 12. 2003
Up-981/05 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1314/2003 z dne 8. 7. 2005 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 282/2002 z dne 20. 5. 2003 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 981/2003 z dne 8. 7. 2005 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Kopru, Oddelka v Postojni, št. Pd 4/2003 z dne 10. 3. 2003
Up-2418/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1364/2005 z dne 20. 10. 2006 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 659/2004 z dne 6. 9. 2005
Up-669/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 858/2004 z dne 16. 2. 2006 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 95/03 z dne 19. 3. 2004
Up-846/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1834/2004 z dne 24. 2. 2006
Up-579/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 614/2003 z dne 15. 3. 2006
Up-257/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 118/2005 z dne 6. 12. 2005 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 551/2004 z dne 9. 12. 2004 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelka v Kranju, št. Pd 463/2002 z dne 5. 2. 2004
Up-1231/05 12. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1772/2004 z dne 27. 10. 2005 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 264/2004 z dne 28. 10. 2004
Up-75/06 12. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 63/2005 z dne 25. 10. 2005 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1418/2002 z dne 27. 8. 2004 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Pd 547/2002 z dne 18. 6. 2002
Up-436/06 12. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 218/2005 z dne 14. 2. 2006 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 106/2004 z dne 14. 4. 2005 in s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 530/2002 z dne 10. 12. 2003
Up-764/06 12. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 36/2006 z dne 28. 2. 2006 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 61/2005 z dne 20. 10. 2005 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Pd 1622/2003 z dne 25. 11. 2004
Up-2391/06 12. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 299/2005 z dne 12. 9. 2006
Up-2060/06 12. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1291/2004 z dne 18. 7. 2006
Up-1468/06 12. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 290/2005 z dne 23. 5. 2006
Up-472/05 12. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 300/2004 z dne 1. 3. 2005 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1704/2003 z dne 15. 7. 2004 in s sklepom Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 184/2003 z dne 22. 8. 2003
Up-127/05 15. 2. 2007 Uradni list RS, št. 18/2007 in OdlUS XVI, 42
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 52/2004 z dne 9. 11. 2004, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 68/2003 z dne 16. 10. 2003 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 661/95 z dne 12. 7. 2002