Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2007

U-I-186/05 11. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/03 – ur. p. b.) (ZZVN), 8. odst. 2. čl.
U-I-463/06 18. 1. 2007 Uradni list RS, št. 8/2007 in OdlUS XVI, 5
Sklep Ministrstva za zdravje št. 658-40/2006-4 z dne 11. 12. 2006
Up-2301/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 545/2005 z dne 13. 9. 2006 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 318/2004 z dne 18. 5. 2005
Up-130/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 81/2005 z dne 22. 11. 2005
U-I-237/05 7. 2. 2007 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – ur. p. b. in 69/06) (ZPIZ-1), 1. odst. 37. čl.
Up-1647/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 472/2005 z dne 15. 6. 2006
Up-623/06 15. 5. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 184/2005 z dne 28. 2. 2006 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 231/2004 z dne 16. 2. 2005 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. 73/2001 z dne 26. 2. 2004
Up-929/06 15. 5. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 249/2005 z dne 14. 3. 2006
Up-911/06 15. 5. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 189/2002 z dne 9. 9. 2003
U-I-219/05 7. 6. 2007 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – ur. p. b.) (ZPIZ), 4. in 266. čl. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2005 (Uradni list RS, št. 49/05), II. in III. tč.
U-I-91/05 7. 6. 2007 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – ur. p. b.) (ZPIZ), 137. čl. in 3. odst. 186. čl.
Up-662/06 11. 6. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 179/2005 z dne 14. 2. 2006
Up-466/06 11. 6. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 213/2005 z dne 17. 1. 2006 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 598/2003 z dne 17. 3. 2005 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 176/2003 z dne 22. 9. 2003
Up-747/06 2. 7. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 335/2005 z dne 28. 2. 2006 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 462/2003 z dne 25. 8. 2005 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1260/2000 z dne 3. 7. 2003
Up-694/06 2. 7. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 174/2005 z dne 14. 2. 2006
Up-2392/06 2. 7. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 246/2005 z dne 12. 9. 2006 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 399/2002 z dne 20. 1. 2005 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1547/98 z dne 27. 9. 2002
U-I-13/07 5. 7. 2007 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/05) (ZZVZZ), 19. čl.
U-I-150/05 5. 7. 2007 Neobjavljeno
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b.) (ZSV), 18. a in 18. i čl.
Up-781/06 13. 7. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 187/2005 z dne 28. 2. 2006 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 441/2004 z dne 17. 2. 2005 in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 176/2000 z dne 18. 6. 2004
Up-1039/07 13. 7. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 1045/2006 z dne 17. 1. 2007 ter zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja