Odločitve US

Odločitve Denacionalizacija v letu 2007

Up-219/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. U 835/2005 z dne 11. 10. 2005 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-192/2003-VN z dne 11. 2. 2005
Up-169/06 23. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 819/2005 z dne 30. 11. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 317/2004 z dne 4. 5. 2005, z odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 362-01-86/2003 z dne 10. 12. 2003 in z odločbo Upravne enote Maribor št. 362-05-852/93-333 z dne 5. 11. 2003
U-I-262/06 25. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 1. odst. 64. čl.
Up-1276/05 12. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1081/2005 z dne 29. 9. 2005
Up-236/06 12. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1019/2005 z dne 30. 11. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 851/2004 z dne 4. 5. 2005, z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-487/2001 z dne 19. 3. 2004 in z odločbo Upravne enote Domžale št. D-32100-696/92-2N z dne 15. 7. 2003
Up-21/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 585/2004 z dne 6. 10. 2005
Up-649/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 615/2005 z dne 26. 1. 2006 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 320/2005 z dne 1. 6. 2005
Up-221/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 721/2004 z dne 9. 11. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 192/2003 z dne 23. 4. 2004, z odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 462-01-135/01 z dne 23. 12. 2002 in s sklepom Upravne enote Jesenice št. 351-331/95 z dne 26. 11. 2002
Up-547/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 127/2003 z dne 25. 1. 2006
P-5/07 29. 3. 2007 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-65/06 20. 4. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 832/2004 z dne 9. 11. 2005
Up-865/06 20. 4. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 317/2004 z dne 15. 3. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1016/2002 z dne 30. 1. 2004
Up-726/06 20. 4. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 218/2004 z dne 23. 2. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2021/2000 z dne 14. 11. 2001, z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-25/00 z dne 1. 9. 2000 in z odločbo Upravne enote Kočevje št. 32101-63/92-516 z dne 9. 12. 1999
Up-661/07 11. 6. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Up 372/2002 z dne 30. 3. 2005
Up-395/06, U-I-64/07 21. 6. 2007 Uradni list RS, št. 63/2007 in OdlUS XVI, 100
Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 89/99 in 107/99 – popr.) (ZLKSDL), 2. čl. Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) (ZVKD), 62. čl. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/2000 – popr., 119/02, 22/03 ur. p. b., 41/04 in 96/04 – ur. p. b.) (ZON), 1. odst. 85. čl. in 1. odst. 171. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VI Ips 5/2006 z dne 20. 12. 2006 v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 101/2003 z dne 26. 1. 2006
Up-2125/07 13. 7. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1106/2005 z dne 21. 3. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča v Ljubljani št. U 1367/2004 z dne 1. 7. 2005
U-I-231/07 4. 10. 2007 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 80., 81. in 83. čl.