Odločitve US

Odločitve Javne finance - davki v letu 2007

U-I-332/06 11. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh-1), 2. tč. 1. odst. 108. čl. in 4. odst. 109. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 115/05) (ZDoh-2), 1. odst. 61. čl
U-I-240/06 11. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh-1), 2. tč. 1. odst. 108. čl. in 4. odst. 109. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 115/05) (ZDoh-1D), 1. odst. 61. čl.
U-I-162/05 18. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 17/05 – ur. p. b.) (ZDoh), 73. čl., 2. b tč. 3. odst. 102. čl., 2. odst. 141. čl., 1. odst. 143. čl.
U-I-77/05 25. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 17/05 – ur. p. b.) (ZDoh), 140. čl.
U-I-42/05 25. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 139/04) (ZDDPO-1A), 5. čl.
U-I-332/04 7. 2. 2007 Neobjavljeno
Pravilnik o določitvi odpravnin zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov za namene izvajanja Zakona o dohodnini in Zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 114/02)
Up-774/05 12. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 342/2002 z dne 10. 5. 2005
U-I-88/05 22. 2. 2007 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh-1), 28. čl. in 5. odst. 151. čl.
U-I-281/05 22. 3. 2007 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 95. čl.
Up-291/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 869/2002 z dne 14. 12. 2005
Up-292/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 276/2003 z dne 14. 12. 2005
Up-290/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 868/2002 z dne 14. 12. 2005
U-I-198/05 29. 3. 2007 Uradni list RS, št. 33/2007 in OdlUS XVI, 24
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b., 49/06 in 69/06) (ZDoh), 133. čl. Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDoh), 143. čl.
U-I-189/05 29. 3. 2007 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 144. čl.
U-I-256/05 29. 3. 2007 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 2. odst. 5. čl., 21. čl.
U-I-259/05 29. 3. 2007 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 2. odst. 5. čl., 21. čl.
U-I-67/07 20. 4. 2007 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDoh), 98. čl.
U-I-260/04 20. 4. 2007 Uradni list RS, št. 45/2007 in OdlUS XVI, 25
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04, 17/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05 – ur. p. b., 115/05, 21/06 – ur. p. b., 47/06 in 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), posamezne določbe
Up-1507/06 15. 5. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 131/2003 z dne 30. 5. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 255/2001 z dne 16. 12. 2002
Up-47/06 15. 5. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbe: – Vrhovnega sodišča št. I Up 203/2003 z dne 6. 10. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 398/2000 z dne 30. 10. 2002, – Vrhovnega sodišča št. I Up 204/2003 z dne 6. 10. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 428/2000 z dne 30. 10. 2002, – Vrhovnega sodišča št. I Up 205/2003 z dne 6. 10. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 425/2000 z dne 30. 10. 2002, – Vrhovnega sodišča št. I Up 206/2003 z dne 6. 10. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 422/2000 z dne 30. 10. 2002