Odločitve US

Odločitve Javne finance - drugo s področja javnih financ v letu 2007

U-I-220/05 12. 4. 2007 Neobjavljeno
Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Podgrad (Uradni list RS, št. 85/04 in 70/05) Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Podgrad (Uradni list RS, št. 55/04), 4. čl.
U-I-225/05 12. 4. 2007 Neobjavljeno
Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Birčna vas (Uradni list RS, št. 136/2004 in 70/05) in Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Birčna vas (Uradni list RS, št. 97/04), 4. čl.
U-I-222/05 12. 4. 2007 Neobjavljeno
Odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Uršna Sela (Uradni list RS, št. 85/04 in 70/05) Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Uršna Sela (Uradni list RS, št. 55/04), 4. čl.
U-I-224/05 12. 4. 2007 Neobjavljeno
Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Gabrje (Uradni list RS, št. 85/04 in 70/05) in Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gabrje (Uradni list RS, št. 55/04), 4. čl.
U-I-226/05 12. 4. 2007 Neobjavljeno
Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Dolž (Uradni list RS, št. 85/04 in 70/05) in Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dolž (Uradni list RS, št. 55/04), 4. čl.
U-I-72/05 10. 5. 2007 Neobjavljeno
Odlok o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mejnem prehodu Gruškovje (Uradni list RS, št. 20/2000 in 36/03)
U-I-58/07 10. 10. 2007 Neobjavljeno
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 in 42/04) (ZISDU-1), 5. odst. 24. čl.
U-I-157/07 18. 10. 2007 Neobjavljeno
Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list št. 29/06) (ZSNVPN), 23. čl.