Odločitve US

Odločitve Državna ureditev v letu 2008

U-I-374/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 40/04) (ZObr), 30. čl.
U-I-304/07 13. 3. 2008 Uradni list RS, št. 31/2008 in OdlUS XVII, 12
Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b.) (ZS), 1. odst. 83. čl.
U-I-263/06 13. 3. 2008 Neobjavljeno
Statut Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/2000, 13/02, 90/03 in 131/04), 11. in 20. tč. 77.b čl.
U-I-303/07 20. 3. 2008 Neobjavljeno
Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 2/04, 71/04 in 23/05 – ur. p. b.) (ZSS), 3. odst. 8. čl.
U-I-243/06, Up-446/06 17. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o Računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) (ZRacS-1) Ustavna pritožba zoper Sklep Računskega sodišča Republike Slovenije št. 1211-7/2006 z dne 2. 3. 2006
U-I-357/07, Up-3832/07 15. 5. 2008 Uradni list RS, št. 73/2008 in OdlUS XVII, 19
Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 - ur. p. b.), 1. odst. 21. čl. Pojasnilo Volilne komisije Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije za izvedbo nadomestnih volitev dveh članov Državnotožilskega sveta št. DTS 146/07 z dne 19. 11. 2007, 3. odst. tč. V/č Sodba in sklep Upravnega sodišča št. U 2451/2007 z dne 7. 12. 2007
U-I-149/08 19. 6. 2008 Neobjavljeno
Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list št. 29/06) (ZSNVPN), 23. čl.
U-I-134/07 2. 10. 2008 Neobjavljeno
Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) (ZRomS), 1. čl.