Odločitve US

Odločitve Volitve v letu 2008

Up-3486/07, Up-3503/07, Up-3768/07 17. 1. 2008 Uradni list RS, št. 105/07 Uradni list RS, št. 19/2008 in OdlUS XVII, 23
Sklep Vrhovnega sodišča št. II Uv 13/2007 z dne 9. 11. 2007 Sklep Vrhovnega sodišča št. II Uv 13/2007
Mp-1/07 17. 1. 2008 Uradni list RS, št. 15/2008 in OdlUS XVII, 4
Sklep Državnega zbora št. 020-02/92-27/190 z dne 22. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 98/07)
Mp-2/07 21. 2. 2008 Neobjavljeno
Sklep Državnega sveta št. 004-01/92-5/43 z dne 12. 12. 2007
Mp-3/07 21. 2. 2008 Neobjavljeno
Sklep Državnega sveta št. 004-01/92-5/43 z dne 12. 12. 2007
U-I-281/07 10. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) (ZVRK), 4., 6. in 26. čl.
U-I-272/07 8. 5. 2008 Uradni list RS, št. 49/2008 in OdlUS XVII, 17
Zakon o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92) (ZVPR), 20. čl. Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b) (ZVDZ), 5. odst. 82. čl.
Up-2385/08 9. 9. 2008 Uradni list RS, št. 88/2008 in OdlUS XVII, 80
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Uv 3/2008 z dne 5. 9. 2008 Odločba Volilne komisije 1. volilne enote št. 041-3/2008 z dne 1. 9. 2008
U-I-317/06 9. 10. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 121/05) (ZLV), 1. in 2. čl.
U-I-247/08 13. 11. 2008 Neobjavljeno
Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 78/06 in 109/06 – ur. p. b.) (ZVDZ), 2. odst. 44. čl., 1. odst. 47. čl., 2. odst. 48. čl. in 3. odst. 92. čl.