Odločitve US

Odločitve Lokalna samouprava v letu 2008

U-I-301/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Sprememe Poslovnika Občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8)
U-I-296/06 21. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b.) (ZLS), 32. a in 37. a čl.
U-I-299/06 21. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02) (ZUKLPP), 5., 7., 7. a, 8., 10., 11. in 29. a čl. Uredba o merilih, pogojih in postopku za določitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Uradni list RS, št. 33/97 in 16/99)
Up-2925/07, U-I-21/07 6. 3. 2008 Uradni list RS, št. 27/2008 in OdlUS XVII, 24
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/02, 72/05 in 100/05 – ur. p. b.) (ZLS), 3. odst. 37. b čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 507/2007 z dne 9. 8. 2007 in sodba Upravnega sodišča št. U 782/2007 z dne 21. 6. 2007 Sklep Občinskega sveta Občine Tržič št. 032-04/06-25 z dne 25. 4. 2007
U-I-66/06 6. 3. 2008 Uradni list RS, št. 36/2006 Uradni list RS, št. 27/2008 in OdlUS XVII, 8
Odlok o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper – Capodistria, Bertoki – Bertocchi in Ankaran – Ancarano (Uradni list RS, št. 113/05)
U-I-254/06 10. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06), 1. čl.
U-I-255/06 10. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06), 1. čl.
U-I-27/07 15. 5. 2008 Neobjavljeno
Odlok mestne občine Koper o spremembi in določitvi novih naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in Ankaran-Ancarano (Uradni list RS, št. 113/05) Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno področje za poselitev, ki je namenjena za stanovanja KS-8 (območja v planskih celotah KS-8) in za območje parcel 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1242, vse k.o. Rožar (Uradni list RS, št. 46/06)
U-I-245/06 29. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – ur. p. b.) (ZUODNO), 2. tč. 3. čl.
U-I-427/06 9. 10. 2008 Uradni list RS, št. 100/2008 in OdlUS XVII, 50
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/02, 72/05, 94/07 – ur. p. b., 60/07 in 76/08) (ZLS)
U-I-85/08 20. 11. 2008 Neobjavljeno
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b. in 76/07) (ZLS), 3. odst. 37. b čl.