Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2008

Up-3314/07 15. 1. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1277/2007 z dne 22. 8. 2007 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. V P 2235/2006 z dne 8. 12. 2006
U-I-46/06 17. 1. 2008 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 23/99, 40/04 in 95/04 – ur. p. b.) (KZ), 196. čl. Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/2000, 2/04 in 47/04) (ZPPPD), 2. čl.Seznam skupin prepovedanih drog kot priloge Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 49/2000, 8/01, 49/01, 78/02, 53/04 in 122/07), zaporedna št. 32 Skupina I
Up-986/06 18. 1. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 222/2005 z dne 20. 4. 2006 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 952/2004 z dne 17. 3. 2005 in s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. K 127/2003 z dne 11. 11. 2004
Up-541/06 18. 1. 2008 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 97/2005 in I Ips 124/2005 z dne 9. 2. 2006 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 544/2004 z dne 2. 11. 2004 in s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III K 474/2002 z dne 9. 12. 2003
Up-3502/07 18. 1. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 124/2007 z dne 26. 9. 2007 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 459/2006 z dne 1. 2. 2007 in s sodbo Okrajnega sodišča v Sevnici št. K 17/2005 z dne 21. 2. 2006
U-I-96/06 14. 2. 2008 Uradni list RS, št. 21/2008 in OdlUS XVII, 6
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01, 56/03, 116/03 – ur. p. b., 43/04, 96/04 – ur. p. b., 101/05, 8/06 – ur. p. b., 14/07 in 32/07 – ur. p. b.) (ZKP), 3. odst. 421. čl.
Up-274/05, Up-416/05 28. 2. 2008 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 366/2002 z dne 10. 2. 2005 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 1/2001 z dne 12. 6. 2002 in s sodba Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. K 81/97 z dne 12. 6. 2000 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 384/2002 z dne 10. 2. 2005
Up-1023/05 28. 2. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 257/2002 z dne 19. 5. 2005 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 309/2001 z dne 3. 4. 2002 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. K 81/97 z dne 3. 11. 2000
Up-3136/07 10. 3. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 297/2007 z dne 5. 7. 2007 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. K 26/2007 z dne 30. 3. 2007
Up-2094/06 20. 3. 2008 Uradni list RS, 37/2008 in OdlUS XVII, 28
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 300/2005 z dne 30. 6. 2006 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 340/2004 z dne 22. 12. 2004 in s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. K 2/2003 z dne 12. 11. 2003
Up-958/05, U-I-286/05 20. 3. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. K 326/04 z dne 6. 10. 2005 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – ur. p. b.) (ZKP), 3. odst. 314. čl.
Up-699/06 27. 3. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 97/2005 in I Ips 124/2005 z dne 9. 2. 2006 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 544/2004 z dne 2. 11. 2004 in s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III K 474/2002 z dne 9. 12. 2003
U-I-96/08 8. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 102/07) (ZSKZDČEU), 8. do 37. čl.
Up-309/05 15. 5. 2008 Uradni list RS, št. 59/2008 in OdlUS XVII, 33
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1010/2004 z dne 3. 2. 2005 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 49/2003 z dne 19. 3. 2004
U-I-328/04 29. 5. 2008 Uradni list RS, št. 65/2008 in OdlUS XVII, 20
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01, 56/03, 116/03 – ur. p. b., 43/04, 96/04 – ur. p. b., 101/05, 8/06 – ur. p. b., 14/07 in 32/07 – ur. p. b.) (ZKP), 137. čl.
U-I-15/06 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – ur. p. b.) (ZOPOKD), 1. odst. 32. čl.
U-I-196/07 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah (Uradni list RS, št. 114/04) 32. čl. Navodilo o poravnavanju v kazenskih zadevah (Uradni list RS, št. 59/99), 34. tč.
U-I-279/06 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – ur. p. b.) (ZKP), 5. odst. 42. čl.
U-I-67/08 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – ur. p. b.) (ZKP), 5. odst. 42. čl.
U-I-76/05 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Kazenski zakonik FLRJ (Uradni list FLRJ, št. 13/51 in 30/59) (KZ FLRJ), 1. odst. 226. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 8/06 – ur. p. b., 14/07 in 32/07) (ZKP), 385. čl. in 3. odst. 424. čl. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b.) (ZUstS), 2. odst. 24. čl.