Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - prekrški v letu 2008

P-43/07 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-42/07 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-31/07 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-30/07 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-28/07 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-27/07 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-44/07 17. 1. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-45/07 17. 1. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-29/07 24. 1. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-414/06 24. 1. 2008 Uradni list RS, št. 16/2008 in OdlUS XVII, 5
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 – ur. p. b., 44/05, 55/05 – ur. p. b., 40/06, 51/06 – popr., 70/06 – ur. p. b., 115/06 in 3/07 – ur. p. b.) (ZP-1), 2. odst. 223. čl. Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/2000, 2/04 in 47/04) (ZPPPD), 1. in 2. odst. 33. čl.
P-32/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-364/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b.) (ZP), 6. odst. 57. čl.
U-I-104/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b.) (ZP), 1. odst. 66. čl. Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – ur. p. b) (ZVCP), 1. odst.. 233. čl.
U-I-72/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b.) (ZP), 1. in 2. odst. 66. čl.
P-47/07 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-451/06 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – ur. p. b.) (ZP), 2. odst. 59. čl.
U-I-452/06 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – ur. p. b.) (ZVCP), 5. odst. 83. čl. in 5. odst. 147. čl. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b.) (ZP), 59. čl.
P-34/07 29. 5. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-56/08 12. 6. 2008 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b. in 17/08) (ZP), 3.odst. 65. čl., 65.a čl., 2. odst. 67. čl. in 9. odst. 129.a čl.
U-I-80/08 12. 6. 2008 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b. in 17/08) (ZP), 1. odst. 19. čl.