Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - izvršba v letu 2008

U-I-354/07 10. 1. 2008 Uradni list RS, št. 6/2008 in OdlUS XVII, 1
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b.) (ZIZ), 2. odst. 71. čl.
Up-590/05 17. 4. 2008 Uradni list RS, št. 53/2008 in OdlUS XVII, 30
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1404/2005 z dne 6. 4. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I 1997/02248, I 1998/02161, I 1998/06009, I 2000/11150, I 2000/11623, I 2000/14209, Ig 2001/07960, I 2003/16227 in I 2003/17036 z dne 11. 10. 2004
Up-3055/07 20. 5. 2008 Uradni list RS, št. 56/2008 in OdlUS XVII, 40
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 14/2007 z dne 21. 6. 2007 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 210/2006 z dne 26. 10. 2006
Up-2216/06 20. 5. 2008 Uradni list RS, št. 59/2008 in OdlUS XVII, 34
Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cp 1218/2006 z dne 22. 9. 2006 Sklep Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 05/00079 z dne 15. 3. 2006
Up-2354/06 20. 5. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 427/2006 z dne 6. 10. 2006
Up-1273/07 22. 5. 2008 Uradni list RS, št. 59/2008 in OdlUS XVII, 35
Sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 127/07 z dne 31. 1. 2007, sklep Okrajnega sodišča v Celju št. I 2004/03554 z dne 29. 9. 2006 in sklep Okrajnega sodišča v Celju št. I 04/3554 z dne 5. 7. 2006
U-I-182/07 12. 6. 2008 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b.) (ZIZ), 80. čl.
U-I-208/08 18. 9. 2008 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07- ur. p. b. in 93/07) (ZIZ), 2. odst. 41. čl., 1. tč. 1. odst. 258. čl. Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 121/07)
U-I-60/07 15. 10. 2008 Neobjavljeno
Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06) (ZVPSBNO), 2. odst. 20. čl.
U-I-190/08 22. 10. 2008 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b. in 93/07) (ZIZ), 4. odst. 178. čl.
U-I-344/06 20. 11. 2008 Uradni list RS, št. 113/2008 in OdlUS XVII, 61
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – u. p. b. ter 93/07) (ZIZ), 4. odst. 33. čl.