Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2008

Up-636/07 17. 1. 2008 Uradni list RS, št. 28/2008 in OdlUS XVII, 22
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 1656/2006 z dne 11. 1. 2007 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Velenju št. P 82/2006 z dne 7. 7. 2006
U-I-2/08 17. 1. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b.) (ZPP), 205. čl.
U-I-74/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – ur. p. b.) (ZOZP), 18. čl.
U-I-296/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02) (SPZ), 42., 43. in 44. čl.
U-I-70/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02) (SPZ), 42., 43., 45., 46., 47. in 54. čl.
U-I-307/07 21. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b.) (ZPP), 168. čl.
Up-3326/07 27. 2. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper ravnanje Višjega sodišča v Ljubljani v pritožbenem postopku, ki je tekel pod št. IV Cp 2943/2007
Up-1164/06 27. 2. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 230/2006 z dne 13. 4. 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 6471/2005 z dne 5. 1. 2006 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 630/2005 z dne 12. 12. 2005
Up-2383/06 27. 2. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 3299/2006 z dne 23. 8. 2006
U-I-190/07 6. 3. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) (OZ), 1. čl.
U-I-38/06 6. 3. 2008 Neobjavljeno
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04) (OZ), 1060. čl.
Up-33/05 6. 3. 2008 Uradni list RS, št. 40/2008 in OdlUS XVII, 25
Sodba Vrhovnega sodišča št. III Ips 50/2004 z dne 26. 10. 2004 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 50/2004 z dne 26. 10. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 145/2003 z dne 5. 2. 2004 in s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 381/94 z dne 26. 2. 2003
Up-1048/05 13. 3. 2008 Uradni list RS, št. 33/2008 in OdlUS XVII, 27
Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 3191/2002 z dne 23. 8. 2005 in sodba Okrajnega sodišča v Mariboru št. I P 1500/2001 z dne 4. 9. 2002
Up-498/08 15. 4. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cp 1132/2007 z dne 4. 12. 2007 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. P 77/2006 z dne 3. 9. 2007 in z dne 3. 10. 2007
Up-2332/06 17. 4. 2008 Uradni list RS, št. 45/2008 in OdlUS XVII, 29
Sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 197/2003 z dne 7. 9. 2006
U-I-84/07 15. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 – ur. p. b. in Uradni list RS, št. 20/04 – ur. p. b) (ZST), 3. odst. Tarifne št. 12
Up-399/05 15. 5. 2008 Uradni list RS, št. 55/2008 in OdlUS XVII, 32
Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 302/2003 z dne 4. 4. 2005 in sodba Okrožnega sodišča na Ptuju št. Pg 79/96 z dne 16. 4. 2003
Up-920/08 20. 5. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zaradi kršitve človekovih pravic v postopku odločanja o varstvu in vzgoji ter preživljanju mladoletnega otroka, ki je tekel pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti v zadevi št. P 110/2007
Up-1378/06 20. 5. 2008 Uradni list RS, št. 59/2008 in OdlUS XVII, 41
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 512/2004 z dne 25. 5. 2006 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Celju št. Cp 543/2004 z dne 21. 4. 2004 ter s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 257/2002 z dne 19. 6. 2002 in s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. P 257/2002 z dne 24. 9. 2002
U-I-326/06 22. 5. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06)