Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - osebna stanja v letu 2008

Up-2776/07 26. 2. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 471/2007 z dne 11. 7. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 223/2007 z dne 9. 5. 2007 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2143-141/2005/7 (1352-02) z dne 7. 12. 2006
U-I-59/06 6. 3. 2008 Uradni list RS, št. 37/2006 Uradni list RS, št. 30/2008 in OdlUS XVII, 9
Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – ur. p. b.) (ZAzil) , 16., 5. al. 1. odst. 43. in 26. čl., 3. odst. 2. čl., 16., 26., 27. čl., 2. odst. 29. čl., 3. odst. 34. čl., 37., 40. a čl., 41. čl., 3. odst. 42., 43., 45. b čl., 46. a čl., 2. odst. 46. b čl., 8. al. 1. odst. 2. čl. Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcev za begunce (Uradni list RS, št. 74/06 in 75/06 – popr.), 4. čl.
U-I-473/06 13. 3. 2008 Neobjavljeno
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) (ZVOP), 79., 80. in 81. čl.
U-I-79/08 10. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 107/06 – ur. p. b) (ZTuj), 1. odst. 36. čl.
U-I-170/07 30. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o jugoslovanskem državljanstvu (Uradni list SFRJ, št. 38/64) (ZDrž), 23. čl.
Up-915/07 3. 7. 2008 Uradni list RS, št. 73/2008 in OdlUS XVII, 79
Predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-915/07 z dne 20. 4. 2007
Up-3936/07 4. 7. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 724/2007 z dne 17. 12. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1900/2007 z dne 19. 9. 2007 in s sklepom Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-241/2007/11 (1352-07) z dne 14. 8. 2007
Up-555/07 4. 7. 2008 Neobjavljeno
Predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-555/07 z dne 11. 6. 2007
Up-3312/07 11. 9. 2008 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 1242/2006 z dne 20. 6. 2007
Up-380/08 11. 9. 2008 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 679/2006 z dne 13. 12. 2007
Up-1124/08 23. 9. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 524/2007 z dne 20. 3. 2008 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 389/2005 z dne 17. 5. 2007
Up-2831/07 25. 9. 2008 Uradni list RS, št. 100/2008 in OdlUS XVII, 83
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 508/2007 z dne 2. 8. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1045/2007 z dne 18. 6. 2007
U-I-469/06 2. 10. 2008 Neobjavljeno
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 1/89, 14/89 – ur. p. b. ter Uradni list RS, št. 64/01, 16/04 in 69/04 – ur. p. b.) (ZZZDR) Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 62/05) (ZRIPS)
U-I-95/08, Up-1462/06 15. 10. 2008 Uradni list RS, št. 111/2008 in OdlUS XVII, 55
Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 61/99, 124/2000, 67/01, 98/03, 134/03 – ur. p. b., 17/06 in 51/06 – ur. p. b.) (ZAzil), 1. al. 2. odst. 45. b čl. Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07) (ZMZ), 1. al. 2. odst. 83. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1022/2006 z dne 28. 6. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1192/2006 z dne 24. 5. 2006
Up-497/08 6. 11. 2008 Uradni list RS, št. 111/2008 in OdlUS XVII, 89
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 497/2007 z dne 14. 11. 2007
Up-655/08 27. 11. 2008 Uradni list RS, št. 118/2008 in OdlUS XVII, 99
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 1496/2006 z dne 12. 12. 2007