Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2008

U-I-165/07 17. 1. 2008 Neobjavljeno
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), 9. čl.
U-I-370/06 17. 1. 2008 Uradni list RS, št. 15/2008 in OdlUS XVII, 3
Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 99/99, 64/01, 100/03, 134/03 – ur. p. b., 63/04, 100/04 – ur. p. b., 94/06 in 119/06 – ur. p. b.) (ZViS), 8. odst. 50. čl., 48., 49. čl., 5. odst. 50. in 51. čl., 7. odst. 33. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06) (ZViS), 15. čl., 10. čl., 2. odst. 15., 16., 17. in 19. čl. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06)
Up-3640/07 29. 1. 2008 Neobjavljeno
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje v postopku ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1563/2006 z dne 20. 8. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 245/2006 z dne 24. 8. 2006 in z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-102/2005 z dne 17. 2. 2006
U-I-135/05 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – ur. p. b) (ZLD), 1. odst,. 2. čl.
U-I-40/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – ur. p. b.) (ZVCP), 2. odst. 132. čl.
U-I-315/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – ur. p. b.) (ZVCP-1), 4. odst. 129. čl.
U-I-236/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – ur. p. b.) (ZVCP), 1. odst. 233. čl.
U-I-6/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – ur. p. b.) (ZMed), 2. odst. 112. čl.
U-I-360/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 60/06) (ZMed), 3. odst. 34. čl.
U-I-353/06 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06) (ZViS), 1. al. 1. odst. 15. čl. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06), 4. čl.
U-I-83/07 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 88/2000 in 79/03) , 13., 14., 15. in 16. čl. Način izbora programov na področju dejavnosti vrhunskega športa − programi reprezentanc (D1) in dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport − programi reprezentanc (D2), Način izbora programov na področjih interesne športne vzgoje otrok in mladine, športnih dejavnosti študentov in športne rekreacije (D3), Način izbora programov na področju drugih programov (D4), Način izbora programov na področju raziskovanja in razvoja športa (RR), Način izbora programov na področju programov založništva v športu (Z), Način izbora programov na področju gradnje športnih objektov (O) (Uradni list RS, št. 106/06)
U-I-269/06 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06) (ZVCP), 3. odst. 195. čl.
U-I-405/06 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99, 43/2000, 62/01, 85/02, 15/03, 40/03, 64/04, 28/06, 50/06, 80/06 in 57/07), 21., 22., 23., 24. in 25. čl.
U-I-322/06 21. 2. 2008 Neobjavljeno
Statut Študentske organizacije Univerze na Primorskem z dne 10. 11. 2003 in 26. 5. 2005
Up-239/08, Up-261/07 26. 2. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1554/2006 z dne 18. 10. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 209/2006 z dne 22. 9. 2006 in z odločbo Sodnega sveta Republike Slovenije št. 2/06-1087 z dne 23. 3. 2006 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1555/2006 z dne 18. 10. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 177/2006 z dne 22. 9. 2006 in z odločbo Sodnega sveta Republike Slovenije št. 2/06-45 z dne 2. 2. 2006
Up-628/08 4. 3. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Uv 1/2008 z dne 22. 2. 2008 v zvezi z odločbo Državne volilne komisije št. 10-3/00-14/07-2 z dne 21. 2. 2008
U-I-11/08 6. 3. 2008 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 2. odst. 42. čl.
U-I-408/06 17. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – ur. p. b.) (ZVCP-1), 1., 2., 3. in 4. odst. 211. čl.
U-I-330/06 17. 4. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 66/05, 48/06 in 66/07), 3. odst. 11. čl.
Up-2427/06 18. 4. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 985/2004 z dne 14. 9. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1413/2003 z dne 13. 5. 2004