Odločitve US

Odločitve Delovno pravo v letu 2008

U-I-272/06 17. 1. 2008 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) (ZDR)
U-I-310/07 24. 1. 2008 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 1., 2. in 3. odst. 205. čl.
Up-668/07 29. 1. 2008 Uradni list RS, št. 19/2008 in OdlUS XVII, 39
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1285/2005 z dne 30. 11. 2006 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1556/2003 z dne 14. 7. 2005
Up-2531/06 29. 1. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 303/2005 z dne 10. 10. 2006 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1385/2004 z dne 7. 7. 2005 in sodbo Delovnega sodišča v Celju št. Pd 32/2004 z dne 28. 6. 2004 se ne sprejme.
U-I-111/07 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 5. odst. 88. čl., 2. odst. 110. čl., 177. čl.
U-I-421/06 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Uredba o skupnih osnovah in kriterijih, na podlagi katerih delavcem v državnih organih in funkcionarjem, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, pripada nadomestilo za ločeno življenje (Uradni list RS, št. 46/02)
U-I-91/07 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ur. p. b.) (ZJU), 1.odst. 147. čl., 3. tč. 1. odst. 149. čl. in 1. odst. 150. čl.
Up-2240/06 26. 2. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 190/2006 z dne 5. 10. 2006 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 64/99 z dne 18. 10. 2005 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 258/2000 z dne 30. 8. 2001 v zvezi z delno sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 64/99 z dne 7. 12. 1999 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 251/2004 z dne 5. 4. 2005 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1322/2002 z dne 2. 7. 2004 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Pd 855/2001 z dne 6. 6. 2002 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 185/2002 z dne 23. 9. 2003 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 45/2001 z dne 28. 3. 2002 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 144/99 z dne 10. 11. 2000 Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 189/2002 z dne 20. 11. 2003 v zvezi s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Pd 190/99 z dne 6. 11. 2001 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 239/2005 z dne 10. 11. 2005 Ustavna pritožba, ki se nanaša na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
U-I-328/06 17. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – ur. p. b.) (ZOFVI), 3. odst. 109. a čl.
Up-978/06, U-I-311/07 17. 4. 2008 Neobjavljeno
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01) (OZ), 376. čl. Ustavna pritožba Irene Kotnik, Mirka Udriha, Suzane Lednik in Antona Marovta zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 245/2006 z dne 13. 4. 2006 v zvezi s sodbo in s sklepom Delovnega sodišča v Celju št. Pd 166/2005 z dne 9. 12. 2005 Ustavna pritožba Franca Zupana in Fredija Cizeja zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 245/2006 z dne 13. 4. 2006 v zvezi s sodbo in s sklepom Delovnega sodišča v Celju št. Pd 166/2005 z dne 9. 12. 2005
Up-595/06 18. 4. 2008 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 222/2005 z dne 31. 1. 2006 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Kdp 16/2004 z dne 23. 3. 2005 in s sodbo Delovnega sodišča v Celju št. Kd 5/2004 z dne 28. 10. 2004
U-I-258/07, Up-, 2482/06 15. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 2. odst. 110. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 214/2006 z dne 10. 10. 2006 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 71/2006 z dne 16. 2. 2006 in s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 364/2005 z dne 1. 12. 2005
Up-1817/07 3. 6. 2008 Neobjavljeno
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje v postopku ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 82/2006 z dne 27. 2. 2007 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1483/2004 z dne 10. 11. 2005 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Pd 1353/2001 z dne 10. 6. 2004
U-I-278/06 19. 6. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list, št. 113/05) (ZJU), 1. odst. 83. čl.
U-I-135/06 19. 6. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list, št. 113/05) (ZJU), 1. odst. 83. čl.
U-I-160/08 19. 6. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 55/03) (ZPDI), 5., 7. čl., 1. odst. 25. čl.
Up-1755/08 4. 7. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 709/2007 z dne 25. 4. 2008
Up-2635/07 4. 7. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 298/2006 z dne 29. 5. 2007 v zvezi s sklepoma Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 411/2005-4 in št. Pdp 411/2005-3 z dne 31. 3. 2006 ter s sklepoma Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Pd 14/2005 z dne 17. 1. 2005 in št. II Pd 14/2005 z dne 16. 2. 2005
U-I-151/07 18. 9. 2008 Neobjavljeno
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/03)
Up-3301/07 23. 9. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 424/2006 z dne 11. 9. 2007