Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2008

U-I-301/06 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 4. a čl.
U-I-297/06 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 4. a čl.
U-I-293/06 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 4. a čl.
U-I-292/06 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 4. a čl.
U-I-291/06 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 4. a čl.
U-I-288/06 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 4. a čl.
U-I-45/06 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 4.a čl.
U-I-70/06 10. 1. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05 in 121/05)
U-I-15/07 17. 1. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 49/98 in 118/06) (ZPIZVZ), 2. odst. 15. čl.
U-I-366/07 17. 1. 2008 Neobjavljeno
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ur. p. b. in 91/07) (ZZVZZ), 30. čl. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – ur. p. b.), 138. čl.
U-I-171/06 24. 1. 2008 Neobjavljeno
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b.) (ZVrt), 32. čl. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06)
U-I-439/06 21. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 110/03 – ur. p. b. in 38/06) (ZVV), 7. al. 2. čl.
U-I-313/06 13. 3. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 3. odst. 4. čl. in 4. a čl.
U-I-437/06 13. 3. 2008 Neobjavljeno
Zakon o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr. in 75/97) (ZVojI), 2., 3. in 121. čl.
U-I-323/06 17. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ)
U-I-325/06 17. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – ur. p. b.) (ZZZPB)
U-I-362/06 17. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ-1)
U-I-324/06 8. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 23/07 – popr. in 41/07 – popr.) (ZSV)
U-I-349/06 8. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 5. al. 1. odst. 8. čl.
U-I-343/06 22. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popr., 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000, 45/01, 2/04, 36/04 – ur. p. b., 80/04, 23/05 – ur. p. b. in 23/08) (ZZDej), 26. čl. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu (Uradni list RS, št. 68/01 in 128/04)