Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2008

U-I-62/07 30. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b.) (ZSV), 25., 25a., 26., 27. in 29. čl.
Up-382/07 3. 6. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 894/2006 z dne 16. 11. 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 500/2006 z dne 12. 7. 2006
U-I-29/08 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 4. odst. 123. čl. Zakon o pravicah iz pokojninskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – ur. p. b.) (ZPIZVZ), 3. čl.
U-I-201/07 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 4. odst. 123. čl. Zakon o pravicah iz pokojninskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – ur. p. b.) (ZPIZVZ), 3. čl.
U-I-202/07 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 4. odst. 123. čl. Zakon o pravicah iz pokojninskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – ur. p. b.) (ZPIZVZ), 3. čl.
U-I-134/08 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 4. odst. 123. čl. Zakon o pravicah iz pokojninskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – ur. p. b.) (ZPIZVZ), 3. čl.
U-I-30/08 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 4. odst. 123. čl. Zakon o pravicah iz pokojninskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – ur. p. b.) (ZPIZVZ), 3. čl.
U-I-39/08 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 4. odst. 123. čl. Zakon o pravicah iz pokojninskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – ur. p. b.) (ZPIZVZ), 3. čl.
U-I-52/08 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 4. odst. 123. čl. Zakon o pravicah iz pokojninskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – ur. p. b.) (ZPIZVZ), 3. čl.
U-I-26/07 3. 7. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 4. odst. 123. čl. Zakon o pravicah iz pokojninskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – ur. p. b.) (ZPIZVZ), 3. čl.
U-I-53/07 11. 9. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – ur. p. b.) (ZPIZVZ), 2. odst. 7. čl.
U-I-31/07 11. 9. 2008 Neobjavljeno
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ur. p. b.) (ZZVZZ), 62. d čl. Pravilnik o vrsti podatkov za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih dolžni zagotavljati izvajalci zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/07)
U-I-87/07 11. 9. 2008 Neobjavljeno
Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZVV), tč i) 7. al. 2. čl.
U-I-48/07 25. 9. 2008 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 – ur. p. b., 135/03, 20/04 – ur. p. b., 72/05, 104/05 – ur. p. b., 69/06 in 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 66. čl.
Up-360/05 2. 10. 2008 Uradni list RS, št. 113/2008 in OdlUS XVII, 85
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 213/2004 z dne 1. 2. 2005, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 136/2003 z dne 9. 4. 2004 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1459/2000 z dne 22. 1. 2003
Up-157/08 4. 11. 2008 Uradni list RS, št. 108/2008 in OdlUS XVII, 98
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 172/2006 z dne 25. 10. 2007
U-I-277/07 4. 12. 2008 Neobjavljeno
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/07 in 71/08) (ZUTPG), 12. al. 1. tč. 2. odst. 3. čl.
U-I-158/07 4. 12. 2008 Neobjavljeno
Pravilnik o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter o vrednosti zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za dodelitev denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 68/01, 71/01 – popr., 119/05 in 36/07), 4. odst. 11. čl.
U-I-163/08 9. 12. 2008 Uradni list RS, št. 71/2008, Uradni list RS, št. 118/2008 in OdlUS XVII, 70
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b. in 38/06) (ZZVZZ), 1. odst. 30. čl. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03, 35/03, 78/03, 84/04 in 44/05), 1. tč. 2. odst. 138. čl.
U-I-186/07 11. 12. 2008 Neobjavljeno
Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZVV), tč. h) 7. al. 2. čl.