Odločitve US

Odločitve Denacionalizacija v letu 2008

U-I-251/07 10. 1. 2008 Uradni list RS, št. 6/2008 in OdlUS XVII, 2
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 44. in 85. čl. Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92) Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list RS, št. 25/81 in 65/99) Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92 in 26/2000)
Up-3860/07, U-I-431/06 17. 1. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 41/2007 z dne 3. 10. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 537/2006 z dne 27. 10. 2006 Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 4. čl.
P-21/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-180/07 21. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 1. in 2. odst. 9. čl., 3. odst. 63. čl. Zakon o državljanstvu FLRJ (Uradni list DFJ, št. 64/45, Uradni list FLRJ, št. 54/46 in 105/48) (ZDrž), 2. odst. 35. čl.
U-I-268/07, Up-3215/07 13. 3. 2008 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 1. odst. 64. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1438/2006 z dne 20. 8. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 379/2006 z dne 13. 6. 2006, z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano š. 464-151/2005 z dne 12. 1. 2006 in s sklepom Upravne enote š. 490-2/2005 z dne 19. 10. 2005
P-9/08 13. 3. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-3303/07 13. 3. 2008 Uradni list RS, št. 31/2008 in OdlUS XVII, 26
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 1307/2006 z dne 20. 6. 2007
Up-2950/07 13. 3. 2008 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 1241/2006 z dne 20. 6. 2007
P-11/08 15. 5. 2008 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-80/08 19. 6. 2008 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. Ips 1238/2006 z dne 14. 11. 2007
Up-680/08 4. 7. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 370/2005 z dne 13. 12. 2007
Up-1345/08 4. 7. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 59/2008 z dne 7. 2. 2008 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2775/2006 z dne 23. 11. 2007
Up-1129/08 4. 7. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 445/2007 z dne 7. 3. 2008
U-I-197/08 18. 9. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 35/48) (ZNZGP), 3. čl.
U-I-182/08 18. 9. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 35/48) (ZNZGP), 3. čl.
U-I-170/08 18. 9. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 35/48) (ZNZGP), 3. čl.
U-I-178/08 18. 9. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 35/48) (ZNZGP), 3. čl.
U-I-135/08, Up-1409/08 18. 9. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1127/2006 z dne 2. 4. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1376/2004 z dne 16. 5. 2006 Zakon o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. št. 98/46 in 35/48) (ZNZGP), 7.a čl.
U-I-188/08, Up-1981/08 18. 9. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1599/2005 z dne 9. 4. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 35/2004 z dne 6. 9. 2005 Zakon o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. št. 98/46 in 35/48) (ZNZGP), 7.a čl.
U-I-189/08, Up-2026/08 18. 9. 2008 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 139/2006 z dne 22. 5. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 807/2004 z dne 22. 11. 2005 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 114/2001 z dne 28. 1. 2004 Zakon o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. št. 98/46 in 35/48) (ZNZGP), 7.a čl.