Odločitve US

Odločitve Javne finance - davki v letu 2008

U-I-403/06 24. 1. 2008 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – ur. p. b.) (ZDavP), 2. in 3. odst. 40. čl.
U-I-443/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDPN), 15. čl. Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03) (ZZK), 1. in 2. odst. 37. čl.
U-I-214/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 143. čl.
U-I-124/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 6. tč. 5. odst. 79. čl. in 2. odst. 80. čl.
U-I-217/07 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 91. in 126. a čl.
U-I-295/06 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 1. odst. 107. čl.
U-I-103/07 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDoh), 6. tč. 82. čl.
U-I-8/07 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh)
U-I-353/07 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDoh), 132. čl. in 4. odst. 152. čl.
U-I-340/06 21. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh) Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, 21/06 – ur. p. b. in 58/06 – popr.) (ZDavP)
U-I-290/06 13. 3. 2008 Neobjavljeno
Pojasnilo Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, Generalnega davčnega urada št. 423-02-10096/2005 01034-02 z dne 21. 3. 2006, 3. odst.
U-I-307/06 10. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 1. odst. 5. čl., 3. tč. 1. odst. 31. čl. in 1. odst. 127. čl.
U-I-249/06 10. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b.) (ZDDPO-1), 25. čl. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDDPO-2), 32. čl.
U-I-309/06 17. 4. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 29. a čl.
U-I-415/06 8. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 115/05) (ZDoh), 23. in 61. čl.
U-I-465/06 15. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDoh), 158. čl.
U-I-1/07 15. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDoh), 132. čl. in 4. odst. 152. čl.
U-I-91/08 22. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) (ZDoh), 70., 1. odst. 71., 1., 2., 3., 5., 6. in 7. odst. 154. čl. Povprečni zneskek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007 (Uradni list RS, št. 15/08)
U-I-388/06 22. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 1. odst. 5. čl. in 22. čl.
U-I-19/07 30. 5. 2008 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) (ZDoh), 1. odst. 42. čl.