Odločitve US

Odločitve Javne finance - drugo s področja javnih financ v letu 2008

U-I-342/05 17. 1. 2008 Neobjavljeno
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) (ZSRT), 5. in 7. odst. 4. čl., 3. odst. 23. čl., 24. čl., 1. in 4. odst. 26. čl. Odlok o turistični taksi v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/04), 2. odst. 4. čl., 2. odst. 5. čl., 2. tč. 3. odst. 6. čl. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/06), 15. čl.
U-I-133/05 24. 1. 2008 Neobjavljeno
Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 8/96, 124/2000, 49/01, 8/04 in 23/04), 21. b in 21. c čl. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04 – popr., 68/05, 77/06 in 71/07), 35., 36. in 40. čl.
U-I-459/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 47/96, 33/03 in 35/05), 7. čl. in 8. čl.
U-I-276/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 18/05), 2. čl.
U-I-361/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o komunalnih taksah v Občini Divača (Uradni list RS, št. 37/97, 66/03, 116/03 in 100/05), 4. tč. 1. odst. 2. čl.
U-I-395/06 6. 2. 2008 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 35/05) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 47/96), tč. a2 v tabeli iz 8. čl.
U-I-173/07 14. 2. 2008 Neobjavljeno
Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – ur. p. b.) (ZTro), 8., 13., 13. a, 16., 17. in 18. čl.
U-I-184/07 12. 6. 2008 Neobjavljeno
Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – ur. p. b.) (ZTro), 8., 13., 13.a, 16., 17. in 18. čl.
U-I-167/07 9. 10. 2008 Neobjavljeno
Proračun Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS, št. 116/05 in 126/06)