Odločitve US

Odločitve Državna ureditev v letu 2009

U-I-45/08 8. 1. 2009 OdlUS XVIII, 3
Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 – ur. p. b.) (ZSOVA), 1., 2. in 3. odst. 21. čl.
U-I-61/08 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Sprememba letnega razporeda dela Okrožnega sodišča v Kranju z dne 16. 3. 2005 Letni razpored dela Okrožnega sodišča v Kranju za leto 2006
U-I-296/08 16. 4. 2009 Neobjavljeno
Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b.) (ZUstS), 4. odst. 55.c čl.
U-I-84/09 2. 7. 2009 Uradni list RS, št. 55/2009, OdlUS XVIII, 31
Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06 in 95/07), 1. in 2. al. 2. odst. 29. čl.
U-I-294/07 2. 7. 2009 Uradni list RS, št. 55/2009 in OdlUS XVIII, 32
Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ur. p. b.) (ZVRS), 3. odst. 7. čl. Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) (ZSPDPO) Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
U-I-176/09 23. 9. 2009 Neobjavljeno
Dopolnitev Poslovnika Komisije Državnega zbora po Zakonu o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 42/09)
U-I-248/08 11. 11. 2009 Uradni list RS, št. 95/2009 in OdlUS XVIII, 51
Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b.) (ZDSve), 2. odst. 43. čl. Zakon o dopolnitvah Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 76/05) (ZDSve), 2. st. 3. čl.
U-I-10/08 9. 12. 2009 Uradni list RS, št. 107/2009 in OdlUS XVIII, 56
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03 – ur. p. b., 126/03, 20/04 – ur. p. b., 70/04, 24/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05 – ur. p. b., 14/06, 32/06 – ur. p. b., 68/06, 110/06 – ur. p. b., 57/07, 95/07 – ur. p. b., 17/08, 58/08, 80/08, 48/09 in 91/09), 2. odst. 10. čl., 2. odst. 23. čl., 2. odst. 49. čl. in 9. odst. 49. č. čl.