Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2009

U-I-88/07 8. 1. 2009 Uradni list RS, št. 5/2009 in OdlUS XVIII, 1
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94 70/94 – popr., 23/99, 44/04 in 95/04 – ur. p. b.) (KZ), 1. odst. 310. čl.
U-I-97/08 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – ur. p. b.) (KZ) Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – ur. p. b.) (ZKP)
U-I-352/07 5. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – ur. p. b. in 68/08) (ZKP), 78. in 140. čl.
Up-1396/06 16. 2. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 244/2005, I Ips 278/2005 z dne 20. 4. 2006 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 282/2004 z dne 15. 2. 2005 in s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. K 120/2003 z dne 12. 11. 2003 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Novem mestu št. K 120/2003 z dne 11. 11. 2003
Up-2293/07, U-I-193/07 5. 3. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper dopis predsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Su 020103/2007 z dne 24. 5. 2007 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06) (ZVPSBNO), 2. in 5. odst. 6. čl., 9., 13., 16. in 19. čl.
U-I-255/07 2. 4. 2009 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl.) (ZKP), 559. čl.
Up-3493/07, U-I-290/07 2. 4. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 779/2007 z dne 29. 8. 2007 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I K 76/2007 z dne 10. 4. 2007 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 8/06 – ur. p. b., 14/07, 32/07 – ur. p. b. in 68/08) (ZKP), 1. in 2. odst. 89. čl.
Up-1618/08 2. 4. 2009 Uradni list RS, št. 35/2009 in OdlUS XVIII, 70
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 153/2008 z dne 23. 4. 2008 in sklep Upravnega sodišča št. U 479/2008 z dne 26. 3. 2008
Up-2141/07, U-I-183/07 9. 4. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 665/2006 z dne 30. 3. 2007 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. K 250/2005 z dne 5. 9. 2006 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – ur. p. b. in 68/08) (ZKP), 283. čl.
Up-287/07 22. 4. 2009 Uradni list RS, št. 36/2009
Sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 448/2006 z dne 21. 12. 2006
Up-342/09 22. 4. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II K 158/2009 z dne 10. 2. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. K 139/2005 z dne 27. 1. 2009
Up-2304/07, U-I-194-07 12. 5. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1586/2006 z dne 12. 4. 2007 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. Ks 241/2005 z dne 9. 11. 2005 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 96/04 – ur. p. b.) (ZKP), 498.a čl.
U-I-254/07, Up-3042/07 12. 5. 2009 Uradni list RS, št. 46/2009 in OdlUS XVIII, 22
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 167/2007 z dne 14. 6. 2007 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru III Kr 85/2006 z dne 16. 2. 2007 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07– ur. p. b. in 68/08) (ZKP), 559. čl. Pravilnik za organizacijo, poslovanje in postopek brigadnih in odrednih vojaških sodišč z dne 5. 8. 1943
U-I-127/09 4. 6. 2009 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08) (KZ), 116. čl.
Up-2054/07 18. 6. 2009 Uradni list RS, št. 57/2009 in OdlUS XVIII, 78
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 291/2006 z dne 5. 4. 2007 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1698/2005 z dne 25. 5. 2006 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 1/2005 z dne 28. 9. 2005
Up-741/06 18. 6. 2009 Uradni list RS, št. 57/2009
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 14/2005 z dne 23. 2. 2006
Up-2434/07 19. 6. 2009 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 377/2006 z dne 19. 4. 2007
Up-580/09 19. 6. 2009 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi zoper: - sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 35/2009 z dne 19.5. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 188/2009 z dne 10. 4. 2009 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Kpd 220/09 z dne 7. 4. 2009 in - sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 47/2009 z dne 8. 5. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 221/2009 z dne 30. 4. 2009
Up-740/07 19. 6. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Martina Božidarja Njavra in Simona Krejana zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 2/2005 z dne 20. 9. 2006 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1347/2003 z dne 22. 3. 2004 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 8/2001 z dne 30. 6. 2003
U-I-73/09 2. 7. 2009 Uradni list RS, št. 55/2009 in OdlUS XVIII, 33
Kazenski zakonik (Uradni list RS št. 55/08 in 66/08 – popr.) (KZ)