Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - izvršba v letu 2009

U-I-207/07 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) (ZRS), 32. čl.
U-I-355/07, Up-3790/07 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2438/2004 z dne 8. 12. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 2000/00526-77 z dne 18. 10. 2004 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 329/2004 z dne 14. 4. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 2000/00526-56 z dne 8. 12. 2003 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1321/2003 z dne 30. 9. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 2000/00526-50 z dne 10. 6. 2003, sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 2000/00526-40 z dne 2. 6. 2003 Sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 2000/00526-105 z dne 13. 11. 2006 Sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 2000/00526-57 z dne 8. 12. 2003 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 2000/00526-8 z dne 28. 6. 2001 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b.) (ZIZ, 3. odst. 65. čl.
U-I-187/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b.) (ZIZ), 49., 51., 52., 59. in 82. čl.
Up-2175/08, U-I-294/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 790/2008 z dne 9. 4. 2008. Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b. in 93/07) (ZIZ), 1. čl. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-I in nasl.) (SZ), 22. in 31. čl.
Up-3014/08 24. 2. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 1332/2008 z dne 10. 9. 2008 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. 0377 I 586/2004 z dne 13. 12. 2007
Up-901/08 24. 2. 2009 Uradni list RS, št. 20/2009 in OdlUS XVIII, 88
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 148/2007 z dne 27. 11. 2007 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Sežani št. I 04/00163 z dne 14. 11. 2006
U-I-54/06 27. 5. 2009 Uradni list RS, št. 47/2009 in OdlUS XVIII, 25
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in nasl.) (ZIZ), posamezne določbe Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.) (ZPP), 10. čl. Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in nasl) (ZS), posamezne določbe Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04 in nasl.) (ZDavP), 74. čl. Zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in nasl.) (ZPPDen), posamezne določbe Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) (ZDStA), 1. odst. 35. čl. Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98 in nasl.) (ZPol), 1. odst. 55. čl. Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97 in nasl.) (ZJSRS), posamezne določbe Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ur. p. b., 126/07 in 65/08) (ZUP), 34.a čl. Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/01 in nasl.) (ZBPP), 20. in 33. čl.
Up-1801/08, U-I-237/08 2. 7. 2009 Uradni list RS, št. 57/2009 in OdlUS XVIII, 28
Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 294/2007 z dne 10. 4. 2008 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1814/2007 z dne 21. 3. 2007 in s sklepom Okrajnega sodišča na Vrhniki št. In 2006/00004 z dne 16. 2. 2007 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 93/07 in 28/09) (ZIZ), 2. odst. 71. čl.
Up-1904/08 10. 9. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 778/2008 z dne 22. 4. 2008 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. In 261/2007 z dne 22. 2. 2008
U-I-173/09, Up-786/09 23. 9. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2651/2008 z dne 28. 1. 2009 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2461 Ig 3343/2006 z dne 17. 6. 2008 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b.) (ZPP), 2. odst. 141. čl.
U-I-205/09, Up-989/09 23. 9. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 4515/2008 z dne 18. 3. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VI P 4268/2003-20 z dne 23. 6. 2008 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 93/07 in 28/09) (ZIZ)
Up-252/09 7. 10. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2750/2008 z dne 3. 12. 2008