Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - gospodarsko pravo v letu 2009

U-I-25/08 15. 1. 2009 Uradni list RS, št. 7/2009 in OdlUS XVIII, 4
Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04 in 69/04 – ur. p. b.) (ZKGZ), 4. odst. 12. čl.
U-I-276/07 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) (ZKnj), 56. čl. Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04)
U-I-235/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in nasl.) (ZFPPod), 2. tč. 1. odst. 25. čl., 27. čl., 1. odst. 29. čl. in 1. odst. 322. čl.
U-I-100/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in nasl.) (ZFPPod), 4. odst. 27. čl.
U-I-238/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 − ur. p. b. in 102/07) (ZPlaP), 20. čl. Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1-2/08 in 109/08) (ZBan), 310., 320. in 327. čl. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 55/07 in 83/07), 3., 5. in 6. čl. Sklep o sistemu zajamčenih vlog (Uradni list RS, št. 47/07 in 117/08), 3. in 8. čl.
U-I-211/07 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 60/07) (ZOUTI), 4., 2. st. 1. odst. 4. čl., 6., 9., 10. in 11. čl.
U-I-308/07, Up-1094/06 2. 4. 2009 Uradni list RS, št. 31/2009 in OdlUS XVIII, 14
Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) (ZRev), 2. tč. 2. odst. 34. čl., 36. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G 18/2003 z dne 14. 2. 2006 v zvezi z odločbama Slovenskega inštituta za revizijo št. OP-PR-07/03-1 z dne 4. 9. 2003 in št. OZP-OP-08/03-1 z dne 8. 5. 2003
U-I-238/07 2. 4. 2009 Uradni list RS, št. 32/2009 in OdlUS XVIII, 13
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 – popr., 110/02, 42/04, 61/05, 78/06, 53/07 in 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), posamezne določbe
U-I-155/07 9. 4. 2009 Uradni list RS, št. 32/2009 in OdlUS XVIII, 17
Zakon o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06) (ZGZ), 1. st. 1. odst. 4. čl., 6. odst. 4. čl., 4. odst. 14. čl. in 1. odst. 26. čl.
U-I-120/08 9. 4. 2009 Uradni list RS, št. 56/2008, Uradni list RS, št. 32/2009 in OdlUS XVIII, 18
Zakon o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06) (ZGZ), 2. st. 1. odst. 4. čl., 2., 3. in 4. odst. 4. čl., 1. odst. 26. čl., 1., 5. in 6. odst. 29. čl., 30. čl.
U-I-199/08 7. 5. 2009 Neobjavljeno
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07) (ZPCP)
U-I-199/07, Up-2214/07 27. 5. 2009 Uradni list RS, št. 46/2009 in OdlUS XVIII, 23
Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01 in 42/06) (ZRev), 1. tč. 2. odst. 67. čl., 1. odst. 68. čl., 69. čl., 2. odst. 91. čl. Slovenski poslovnofinančni standard 1 Slovenskih poslovnofinančnih standardov (Uradni list RS, št. 56/01) (SPS 1) Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G 6/2006 z dne 13. 3. 2007 v zvezi z odločbo Slovenskega inštituta za revizijo št. OD-OCP-01/06-2 z dne 11. 4. 2006
U-I-69/08, Up-890/08 11. 6. 2009 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur. p. b., 2/04, 36/04 – ur. p. b., 52/07, 73/07 – ur. p. b.) (ZPP), 73. čl., 213. čl., 272. čl., 273. čl., 286. čl., in 287. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 545/2006 z dne 10. 1. 2008 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 4062/2005 z dne 5. 4. 2006 in s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1845/20-III z dne 4. 5. 2005
Up-2757/08 14. 7. 2009 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 999/2008 z dne 2. 7. 2008 Sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0142 Ig 1053/2002 z dne 19. 3. 2008
Up-981/08 10. 9. 2009 Uradni list RS, št. 78/2009
Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 9/2008 z dne 21. 1. 2008 in sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. Pg 90/2006 z dne 26. 11. 2007
U-I-81/08 17. 9. 2009 Neobjavljeno
Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 – ur. p. b. in 102/07) (ObrZ), 3., 14., 31., 32., 33., 34., 1. in 4. odst. 39. čl., 40. in 42. čl.
U-I-165/08, Up-1772/08, Up-379/09 1. 10. 2009 Uradni list RS, št. 83/2009 in OdlUS XVIII, 40
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 10/08 in 68/08) (ZGD), 1. odst. 384. čl., 2. odst. 384. čl., 1. odst. 385. čl, 2. odst. 385. čl., 386. čl., 1. st. 3. odst. 387. čl., 1., 2. st. 3. in 4. odst. 387. čl., 1. odst. 388. čl. in 2. odst. 388. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cpg 18/2008 z dne 23. 4. 2008 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg 13892/2007 z dne 19. 12. 2007 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 722/2008 z dne 27. 1. 2009 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. V Pg 2110/2007 z dne 8. 4. 2008
U-I-221/09 21. 10. 2009 Neobjavljeno
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), 1. odst. in 2. st. 4. odst. 22. čl.
U-I-105/09 19. 11. 2009 Neobjavljeno
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 93/07 – ur. p. b.) (ZOUTI), 1. st. 1. odst., 2. in 3. odst. 21. čl.