Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2009

U-I-164/07, Up-1888/07 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur. p. b., 2/04, 36/04 – ur. p. b. in 52/07) (ZPP), 5. odst. 73. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Domžalah št. Su 22-220100/2007 z dne 15. 3. 2007
U-I-204/07 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) (SZ), 3. do 5. odst. 178. čl.
Up-2940/07 5. 2. 2009 Uradni list RS, št. 17/2009 in OdlUS XVIII, 62
Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 137/2007 z dne 12. 6. 2007 in sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 272/2002 z dne 25. 10. 2006
U-I-183/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Statut Gasilske zveze Slovenije, 15., 16., 17. in 30. čl.
U-I-267/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b. in 45/08) (ZPP), 1. odst. 185. čl.
U-I-130/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – ur. p. b.) (ZBPP), 4, odst. 19. čl. in 47. čl.
U-I-259/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 123/06 in 102/07) (ZZasV), 59. čl. Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 43/08) 3. čl. v zvezi s 57. tč. IV. dela Priloge 1
Up-161/07 24. 2. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Cpg 2/2005 z dne 17. 10. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem št. Rp 17/2004 z dne 18. 10. 2005
Up-472/08, U-I-34/08 12. 3. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 508/2005 z dne 15. 11. 2007 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 71/2004 z dne 5. 4. 2005 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I – popr., 21/94, 23/96 in 1/2000) (SZ), 147. čl.
Up-2380/07 19. 3. 2009 Uradni list RS, št. 28/2009 in OdlUS XVIII, 89
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 4734/2006 z dne 21. 3. 2007 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 1237/2005 z dne 15. 5. 2006
Up-3760/07 26. 3. 2009 Uradni list RS, št. 28/2009 in OdlUS XVIII, 67
Sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 88/2005 z dne 28. 8. 2007
Up-2436/08, U-I-42/08 26. 3. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 4748/2007 z dne 18. 6. 2008 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 326/96 z dne 13. 7. 2007 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 497/2003 z dne 11. 6. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 326/96 z dne 20. 11. 2002 Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b.) (ZUstS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.) (ZPP), 70. čl.
Up-728/08 26. 3. 2009 Uradni list RS, št. 28/2009 in OdlUS XVIII, 68
Sodba Višjega sodišča v Celju št. Cp 608/2007 z dne 6. 12. 2007
U-I-188/07 2. 4. 2009 Uradni list RS, št. 30/2009 in OdlUS XVIII, 15
Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) (OZ), 1. in 3. čl.
U-I-53/09 9. 4. 2009 Neobjavljeno
Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS št. 40/07) (OZ), 3. čl.
U-I-196/08 16. 4. 2009 Neobjavljeno
Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01, 67/02 in 54/04) (ZSPOZ), 9. čl. in 1. odst. 11. čl.
U-I-179/08 16. 4. 2009 Neobjavljeno
Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01, 67/02 in 54/04) (ZSPOZ), 9. čl.
Up-406/09, U-I-86/09 7. 5. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1151/2008 z dne 10. 3. 2009 v zvezi s sodbo in sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. P 99/2007 z dne 11. 1. 2008 Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in nasl.) (ZTLR), 4. odst. 28. čl. Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02) (SPZ), 7., 10. in 3. odst. 43. čl.
Up-2229/08 28. 5. 2009 Uradni list RS, št. 43/2009 in OdlUS XVIII, 90
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 367/2006 z dne 3. 4. 2008 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 101/2006 z dne 1. 2. 2006 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2474/2005 z dne 8. 12. 2005
U-I-89/09, Up-2349/08 4. 6. 2009 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b. in 45/08) (ZPP), 3. odst. 86. čl., 5. odst. 168. čl. Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 1. odst. 73. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 93/2008 z dne 15. 7. 2008 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2394/2008 z dne 19. 2. 2009 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 820/2007 z dne 18. 10. 2007 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Pg 287/2006 z dne 14. 8. 2007 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Pg 287/2006 z dne 23. 5. 2007 Ustavna pritožba zoper sklepa Ustavnega sodišča št. Up-269/05 z dne 9. 1. 2006 in št. Up-948/07 z dne 29. 3. 2007