Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - osebna stanja v letu 2009

U-I-51/08 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07) (ZMZ), 4. al. 55. čl.
Up-1840/07 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 370/2007 z dne 18. 4. 2007 in sodbo Upravnega sodišča št. U 13/2007 z dne 19. 2. 2007
Up-1674/08 22. 1. 2009 Uradni list RS, št. 9/2009
Sodba Upravnega sodišča št. U 837/2007 z dne 19. 12. 2007
U-I-112/08 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 1. odst. 73. čl. in 2. odst. 83. čl.
Up-2963/08 5. 3. 2009 Uradni list RS, št. 22/2009
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 506/2008 z dne 29. 10. 2008
Up-2012/08 5. 3. 2009 Uradni list RS, št. 22/2009 in OdlUS XVIII, 65
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 179/2008 z dne 29. 5. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 713/2007 z dne 6. 2. 2008 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 236-887/2003/28 (1352-07) z dne 22. 3. 2007
Up-805/08 5. 3. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 38/2008 z dne 7. 2. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2503/2007 z dne 19. 12. 2007 in s 1. točko izreka sklepa Ministrstva za notranje zadeve št. 2143-163/2005/24 (1352-08) z dne 3. 12. 2007
Up-251/08 18. 3. 2009 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 1276/2006 z dne 25. 10. 2007
Up-2762/08 18. 3. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 394/2008 z dne 14. 8. 2008 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 1538/2008 z dne 9. 7. 2008
Up-2393/08 18. 3. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 358/2008 z dne 21. 8. 2008
U-I-50/08, Up-2177/08 26. 3. 2009 Uradni list RS, št. 30/2009
Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07) (ZMZ), 1. in 2. odst. 26. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 215/2008 z dne 5. 6. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 416/2008 z dne 16. 4. 2008 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-224/2007/28 (1352-14) z dne 20. 2. 2008
Up-1859/07 2. 4. 2009 Uradni list RS, št. 31/2009
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 368/2007 z dne 11. 4. 2007 in sklep Upravnega sodišča št. U 2963/2006 z dne 9. 3. 2007
Up-1970/08 2. 4. 2009 Uradni list RS, št. 36/2009 in OdlUS XVIII, 71
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 213/2008 z dne 11. 6. 2008
Up-2215/08 16. 4. 2009 Uradni list RS, št. 38/2009 in OdlUS XVIII, 73
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 286/2008 z dne 26. 6. 2008
Up-1840/07 19. 5. 2009 Neobjavljeno
Sklep Ustavnega sodišča št. Up-1840/07 z dne 15. 1. 2009
Up-1019/08 27. 5. 2009 Uradni list RS, št. 46/2009 in OdlUS XVIII, 75
Ustavna pritožba zoper 1. točko sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 21/2008 z dne 24. 1. 2008 v zvezi s 1. točko izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča št. U 2589/2007 z dne 27. 12. 2007 in z 2. točko izreka sklepa Ministrstva za notranje zadeve št. 236-137/2005/33 (1352-02) z dne 5. 10. 2007
Up-96/09 9. 7. 2009 Uradni list RS, št. 57/2009 in OdlUS XVIII, 80
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 572/2008 z dne 23. 12. 2008
U-I-257/08, Up-2662/08 17. 9. 2009 Neobjavljeno
Zakon o jugoslovanskem državljanstvu (Uradni list SFRJ, št. 38/64) (Zdrž/64), 23. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 391/2008 z dne 10. 7. 2008 in sodbo Upravnega sodišča št. U 98/2008 z dne 22. 4. 2008
Up-763/09 17. 9. 2009 Uradni list RS, št. 80/2009
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 189/2009 z dne 27. 5. 2009 se razveljavi in se zadeva vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.
Up-360/09 3. 12. 2009 Uradni list RS, št. 105/2009
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 581/2008 z dne 30. 12. 2008v zvezi z 2. točko izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča št. U 2383/2008 z dne 19. 11. 2008. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 581/2008 z dne 30. 12. 2008 v zvezi z 2. točko izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča št. U 2383/2008 z dne 19. 11. 2008.