Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2009

U-I-59/08 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Statut Avto-moto zveze Slovenije, 4. odst. 33. čl.
U-I-258/08 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 15/08) (ZVKD), 93. in 139. čl.
U-I-260/08 5. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ur. p. b.) (ZUP), 67., 83., 85. in 87. čl.
U-I-288/08 5. 2. 2009 Neobjavljeno
Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 115/04 in 75/06)
U-I-289/08 5. 2. 2009 Neobjavljeno
Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 115/04 in 75/06)
U-I-290/08 5. 2. 2009 Neobjavljeno
Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 115/04 in 75/06)
Up-3093/08, U-I-315/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 2481/2008 z dne 25. 11. 2008 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PR 4253/2006 z dne 19. 12. 2006 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ur. p. b., 126/07 in 65/08) (ZUP), 3. odst. 87. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b. in 45/08) (ZPP), 141. čl.
U-I-90/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS)
U-I-269/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) (ZSRT) Odlok o turistični taksi Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 9/04 in 3/06)
Up-2501/08 19. 2. 2009 Uradni list RS, št. 17/2009 in OdlUS XVIII, 63
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. U 2/2008 z dne 9. 9. 2008
U-I-205/07 12. 3. 2009 Uradni list RS, št. 22/2009 in OdlUS XVIII, 10
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 64/01, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 16/07 – ur. p. b. in 36/08) (ZOFVI), 2. al. 2. odst. in 7. odst. 53. a čl.
U-I-219/08 12. 3. 2009 Neobjavljeno
Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 43/08 in 16/09), 3. čl. in priloga 1
Up-3047/08, U-I-308/08 12. 3. 2009 Neobjavljeno
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ur. p. b., 126/07 in 65/08) (ZUP), 3. odst. 87. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b. in 45/08) (ZPP), 141. čl. ter 1. in 2. odst. 384. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. PRp 447/2008 z dne 24. 11. 2008 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. PR 135/2008 z dne 5. 9. 2008
U-I-218/07 26. 3. 2009 Uradni list RS, št. 27/2009 in OdlUS XVIII, 12
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96, 119/02, 101/05, 17/06 – ur. p. b. in 60/07) (ZOUTI), 1. in 5. odst. 14. čl., 20. čl., prvi stavek 1. odst. 16. čl., 4. al. 1. odst. 17. čl.
U-I-166/07 26. 3. 2009 Neobjavljeno
Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) (ZRomS),1. odst. 10. čl.
Up-350/09 3. 4. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Ustavnega sodišča št. U-I-54/09 z dne 24. 3. 2009
Up-364/09 19. 5. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 617/2008 z dne 21. 1. 2009
Up-3073/08, U-I-311/08 27. 5. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1644/2006 z dne 25. 9. 2008 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 2187/2006 z dne 27. 9. 2006 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 70/2000 in 105/06) (ZUS), 34. čl. in 36. čl.
Up-2517/08, U-I-240/08 4. 6. 2009 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 2. al. 109. čl. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZSUP), 2. odst. 277. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 393/2008 z dne 7. 8. 2008 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 1503/2008 z dne 2. 7. 2008
U-I-140/09, Up-598/09 11. 6. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. U 2576/2008 z dne 6. 5. 2009 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b. in 45/08) (ZPP), 3. odst. 270. čl. Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 1. odst. 22. čl.