Odločitve US

Odločitve Delovno pravo v letu 2009

U-I-291/08 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in nasl.) (ZJU), 105. čl.
U-I-65/07 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – ur. p. b., 17/08, 58/08 in 80/08) (ZSPJS), 2. odst. 22. k čl. Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/06 in 136/06), 14. čl. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08 in 123/08), 6. odst. 8. čl.
Up-124/08, U-I-4/08 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90) (ZTPDR), 2., 3. in 5. odst. 17. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Pri 92/2007 z dne 25. 10. 2007 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 349/2007 z dne 10. 5. 2007 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1018/2004 z dne 7. 12. 2006
U-I-215/06 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ur. p. b. in 65/08) (ZJU), 1. čl. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – ur. p. b., 17/08, 58/08 in 80/08) (ZSPJS), posamezne določbe Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/06 in 136/06), posamezne določbe Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08 in 123/08), posamezne določbe
U-I-184/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07) (ZSSlov), 13. odst. 49. čl.
U-I-84/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 161. in 162. čl.
Up-2755/07 19. 2. 2009 Uradni list RS, št. 18/2009
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 82/2007 z dne 26. 6. 2007
U-I-268/06 5. 3. 2009 Uradni list RS, št. 23/2009 in OdlUS XVIII, 8
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – ur. p. b.) (ZSDU), 1. odst. 1. čl. v delu, ki se nanaša na samostojne podjetnike posameznike z najmanj 50 delavci, 2. odst. 12. čl., 67. čl., 2. odst. 79. čl., 2. odst. 81. čl. in 84. a člen Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08 in 68/08) (ZGD), 2., 3. in 5. odst. 703. čl.
U-I-444/06 9. 4. 2009 Uradni list RS, št. 32/2009 in OdlUS XVIII, 19
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 95/06 in 16/07), 1. in 2. odst. 2. čl., 3., 7., 9. in 10. čl.
U-I-99/08, Up-1188/08 16. 4. 2009 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 191/2008 z dne 10. 4. 2008 in 1. točko izreka sodbe Upravnega sodišča št. U 186/2008 z dne 26. 3. 2008
U-I-300/08, U-I-301/08, Up-2996/08, Up-2997/08 16. 4. 2009 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ur. p. b.) (ZJU), 5. odst. 65. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 273/2008 z dne 2. 10. 2008 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča Republike Slovenije št. U 370/2008 z dne 25. 4. 2008 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 350/2008 z dne 25. 9. 2008 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča Republike Slovenije št. U 890/2008 z dne 26. 5. 2008
U-I-152/08 7. 5. 2009 Neobjavljeno
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07), 3. al. 1. odst. 5. čl.
U-I-160/07 4. 6. 2009 Uradni list RS, št. 46/2009 in OdlUS XVIII, 26
Zakon o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 − ur. p. b. in 111/07) (ZPDI), 4. odst. 8. čl. in 11.a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 55/03) (ZPDI), 1. odst. 25. čl.
U-I-108/07 4. 6. 2009 Neobjavljeno
Zakon o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 − ur. p. b. in 111/07) (ZPDI)
Up-984/06 4. 6. 2009 Uradni list RS, št. 51/2009
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 251/2005 z dne 28. 3. 2006
Up-2512/06 18. 6. 2009 Uradni list RS, št. 57/2009
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 239/2005 z dne 7. 11. 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 263/2007 z dne 26. 4. 2007 v zvezi s sklepom Delovnega sodišča v Celju št. Pd 512/2001 z dne 22. 12. 2006
U-I-136/07 10. 9. 2009 Uradni list RS, št. 74/2009 in OdlUS XVIII, 37
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 113/05, 33/07 in 65/08) (ZJS), 33.a čl.
Up-2938/07 10. 9. 2009 Uradni list RS, št. 74/2009 in OdlUS XVIII, 81
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 460/2006 z dne 18. 6. 2007
Up-3917/07 1. 10. 2009 Uradni list RS, št. 82/2009
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 206/2006 z dne 27. 9. 2007 v zvezi z odločitvijo o podrejenem zahtevku se razveljavi in se zadeva v tem delu vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje. Pritožnik sam nosi svoje stroške postopka z ustavno pritožbo.
U-I-284/06 1. 10. 2009 Uradni list RS št., 83/2009 in OdlUS XVIII, 41
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 3. odst. 8. čl., 84. in 85. čl. Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) (ZKolP), 1. odst. 2. čl. in 1. odst. 10. čl.