Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2009

U-I-245/07 8. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91) (ZPIZ), 10. in 11. čl.
U-I-279/07 8. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 2. odst. 417. čl.
U-I-365/07 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZVV), 7. al. 2. čl. in 2. odst. 2. a čl.
U-I-302/07 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 102/07) (ZLPLS), 1. in 2. čl.
U-I-36/06 5. 2. 2009 Uradni list RS, št. 14/2009 in OdlUS XVIII, 5
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – ur. p. b.) (ZZRZI), 1. odst. 62. čl., 3. odst. 62. čl. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 111/05), 4. in 5. čl. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07 in 21/08), 3. in 4. čl.
U-I-283/07 5. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 59. čl.
U-I-306/08 5. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ur. p. b., 91/07 in 76/08) (ZZVZZ), 21. tč. 1. odst. 15. čl. in 1. odst. 22. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj (Uradni list RS, št. 76/08) (ZZVZZ), 1. in 3. odst. 44. čl. in 47. čl.
U-I-114/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 10/06 – ur. p. b.) (ZSDP), 73. čl.
U-I-197/07 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 49/98, 118/06 in 12/07 – ur. p. b.) (ZPIZVZ), 6., 7. in 15. čl.
U-I-44/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99, 43/2000, 62/01, 85/02, 15/03, 40/03, 64/04, 28/06, 50/06, 80/06 in 57/07), 21., 22., 23., 24. in 25. čl.
U-I-133/07 12. 3. 2009 Neobjavljeno
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06 in 71/08) (ZUTPG), 6. al. 3. tč. 2. odst. 3. čl.
U-I-32/08 12. 3. 2009 Neobjavljeno
Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 49/98, 118/06 in 12/07 – ur. p. b.) (ZPIZVZ), 2. odst. 15. čl.
U-I-361/07 12. 3. 2009 Neobjavljeno
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06 in 71/08) (ZUTPG), 1. odst. 3. čl., 12 do 19 al. 1. tč. 2. odst. 3. čl. in 11. al. 1. odst. 8. čl.
U-I-313/08 12. 3. 2009 Neobjavljeno
Zakon o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/08) (ZVarDod), 22. in 24. čl.
Up-2453/07, U-I-206/07 12. 3. 2009 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 137. čl., 1. in 2. odst. 138. čl., 139. in 140. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 405/2006 z dne 19. 4. 2007 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1804/2005 z dne 3. 3. 2006
U-I-284/08 26. 3. 2009 Neobjavljeno
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/2000, 78/03, 72/05 in 25/08) (ZVrt), 2. odst. 29. čl.
U-I-241/07, Up-2892/07 2. 4. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 249/2006 z dne 29. 5. 2007 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) (ZPIZ), 140. čl.
U-I-319/08 9. 4. 2009 Neobjavljeno
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – ur. p. b.) (ZZZPB), 48. a čl.
Up-174/09, U-I-31/09 16. 4. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 214/2008 z dne 3. 12. 2008 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 407. čl.
U-I-127/08 16. 4. 2009 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZPIZ), 150. a in 150. b čl.