Odločitve US

Odločitve Denacionalizacija v letu 2009

P-77/08 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-2100/08, U-I-198/08 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 3. odst. 42. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 143/2008 z dne 21. 5. 2008 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 262/2008 z dne 21. 2. 2008
U-I-201/08, Up-2130/08 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 293/2008 z dne 14. 5. 2008 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 73. do 95. čl. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 44. in 85. čl. Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92) Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81 in Uradni list RS, št. 65/99) Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92 in 26/2000)
U-I-362/07, Up-3861/07 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 1. odst. 73 čl. in 1. in 2. odst. 107. čl. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 3. odst. 63. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 1674/2006 z dne 12. 9. 2007
U-I-200/08, Up-2129/08 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 1. odst. 73. čl. in 2. odst. 83. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 267/2008 z dne 15. 5. 2008
U-I-287/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98) (ZDen), 27. čl.
U-I-282/08 12. 3. 2009 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 9. in 11. čl.
Up-3451/07 12. 3. 2009 Uradni list RS, št. 25/2009 in OdlUS XVIII, 66
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 355/2007 z dne 13. 9. 2007
Up-1057/08 2. 4. 2009 Uradni list RS, št. 31/2009 in OdlUS XVIII, 69
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 791/2007 z dne 12. 3. 2008 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 482/2007 z dne 24. 10. 2007
Up-1633/08 9. 7. 2009 Uradni list RS, št. 57/2009
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1616/2005 z dne 5. 3. 2008
U-I-128/08, Up-933/08 7. 10. 2009 Uradni list RS, št. 90/2009 in OdlUS XVIII, 44
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I – popr., 21/94, 23/96 in 1/2000) (SZ), 1. odst. 56. čl., 1. odst. 150. čl. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) (SZ), 3. al. 1. odst. 196. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 616/2005 z dne 17. 1. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2142/2005 z dne 1. 6. 2005
U-I-205/08, Up-2151/08 7. 10. 2009 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 3. odst. 9. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 103/2007 z dne 21. 5. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 694/2006 z dne 12. 12. 2006 in z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-5/2004 z dne 26. 1. 2006
U-I-142/09 16. 12. 2009 Neobjavljeno
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99 in 72/2000) (ZPVAS), 8. čl.