Odločitve US

Odločitve Javne finance - davki v letu 2009

U-I-310/08 28. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 76/08) (ZDDPO), 1. in 3. čl.
U-I-175/08 12. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list št. 117/06) (ZDavP), 2. odst. 88. čl.
U-I-137/08 12. 3. 2009 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 in 125/08) (ZDavP), 2., 3., 4. in 5. odst. 368. čl. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) (ZFPPIPP), 1. in 3. odst. 291. čl
Up-1186/08 23. 4. 2009 Uradni list RS, št. 38/2009 in OdlUS XVIII, 74
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 389/2007 z dne 7. 2. 2008
Up-2343/08 11. 6. 2009 Uradni list RS, št. 49/2009 in OdlUS XVIII, 76
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 77/2008 z dne 10. 7. 2008
P-18/09 17. 9. 2009 Uradni list RS, št. 77/2009 in OdlUS XVIII, 38
Spor o pristojnosti
Up-2344/08 17. 9. 2009 Uradni list RS, št. 78/2009
Sklep Vrhovnega sodišča št. št. X Ips 88/2008 z dne 10. 7. 2008
U-I-216/08 23. 9. 2009 Neobjavljeno
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in 33/09) (ZDDV), 41. čl.
U-I-47/09, Up-237/09 19. 11. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 87/2007 z dne 27. 1. 2009 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 139/04, 25/05 – ur. p. b., 109/05, 21/06 – ur. p. b. in 58/06 – popr.) (ZDavP), 40. čl.
U-I-252/09 9. 12. 2009 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.), 143. čl. in 1. odst. 156. čl.