Odločitve US

Odločitve Javne finance - drugo s področja javnih financ v letu 2009

U-I-43/07 15. 1. 2009 Neobjavljeno
Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) (ZRev), 3. odst. 63. čl., 1., 2. in 3. tč. 1. odst. 64. čl. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02 in 109/08) (ZJF), 1. odst. 80. e čl. Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), 1. odst. 34. čl. in 1. odst. 35. čl.
U-I-225/07, Up-2783/07 5. 2. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2167/2005 z dne 28. 5. 2007 Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) (CZ), 1. odst. 175. a čl.
U-I-114/07 19. 2. 2009 Neobjavljeno
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) (ZSPDPO), 2. in 3. odst. 16. čl.
Up-2439/07 9. 4. 2009 Uradni list RS, št. 38/2009
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1209/2005 z dne 19. 4. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 531/2003 z dne 24. 8. 2005
U-I-172/08 16. 4. 2009 Neobjavljeno
Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08) (ZLDUVCP), 7. čl.
U-I-232/08 12. 5. 2009 Neobjavljeno
Zakon o skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list RS, št. 29/06) (ZSNVPN), 23. čl.
Up-2442/07 12. 5. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1208/2005 z dne 19. 4. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 529/2003 z dne 24. 8. 2005
Up-2443/07 12. 5. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1151/2005 z dne 19. 4. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 528/2003 z dne 11. 7. 2005
Up-2444/07 12. 5. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1217/2005 z dne 19. 4. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 532/2003 z dne 24. 8. 2005
Up-2445/07 12. 5. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1160/2005 z dne 19. 4. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 527/2003 z dne 24. 8. 2005
Up-2440/07 12. 5. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1159/05 z dne 19. 4. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 533/2003 z dne 24. 8. 2005
Up-2441/07 12. 5. 2009 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1132/2005 z dne 19. 4. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 530/2003 z dne 11. 7. 2005
U-I-33/09 27. 5. 2009 Neobjavljeno
Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – ur. p. b. in 126/07) (ZUT), 4. odst. 17. čl. in 1. in 2. odst. 18. čl.