Odločitve US

Odločitve Lokalna samouprava v letu 2010

U-I-267/09 11. 2. 2010 Uradni list RS, št. 14/2010
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) (ZLS), 6. do 10. odst. 39. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/09) (ZLS), 6. čl.
U-I-312/08 20. 5. 2010 Uradni list RS, št. 47/2010
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) (ZOFVI), 2. odst. 82.a čl. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ), 21. tč. 1. odst. 15. čl., 24. tč. 1. odst. 15. čl. 2. in 3. odst. 15. čl., ter 5. al. 2. tč. in 6. al. 3. tč. 48. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/08), 1. odst. 44. čl.
U-I-176/08 7. 10. 2010 Uradni list RS, št. 84/2010
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) (ZLS), 5. in 6. odst. 39. čl.
U-I-137/10 26. 11. 2010 Uradni list RS, št. 72/2010, Uradni list RS, št. 99/2010 in OdlUS XIX, 9
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO) Akt Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 60/10)