Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2010

Up-192/09, U-I-35/09 4. 2. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1302/2006 z dne 15. 3. 2006 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. In 02/00114 z dne 3. 1. 2006, sklep Vrhovnega sodišča št. I Kr 51/2008 z dne 27. 11. 2008 in odredbo Okrajnega sodišča v Domžalah št. In 02/00114 In 05/00110 z dne 19. 9. 2007 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 93/07 in 28/09) (ZIZ)
Up-3381/07 4. 3. 2010 Uradni list RS, št. 25/2010
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 89/2007 z dne 21. 6. 2007 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 880/2005 z dne 16. 5. 2006 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 455/2001 z dne 11. 3. 2005
Up-705/08 9. 3. 2010 Uradni list RS, št. 30/2010
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 70/2007 z dne 24. 10. 2007 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 591/05 z dne 13. 12. 2006
U-I-50/09, Up-260/09 18. 3. 2010 Uradni list RS, št. 29/2010 in OdlUS XIX, 2
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 2. odst. 205. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 123/2009 z dne 27. 2. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 305/2009 z dne 20. 2. 2009
Up-345/09, Up-346/09, U-I-161/09 18. 3. 2010 Neobjavljeno
Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 199/2009 z dne 23. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 958/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 200/2009 z dne 23. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 959/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 201/2009 z dne 23. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 960/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Kpr 120/2009 z dne 15. 5. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 134/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 954/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 135/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 955/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 136/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 956/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 137/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 957/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 412/2009 z dne 3. 6. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. Kpr 120/2009 z dne 15. 5. 2009 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 502.d čl.
U-I-167/08 1. 4. 2010 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1. odst. 174. čl. Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) (KZ), 42. čl., 163. čl. in 254. čl.
Up-2530/06 15. 4. 2010 Uradni list RS, št. 42/2010 in OdlUS XIX, 13
Ustavna pritožba zoper 2.) točko odločbe Vrhovnega sodišča št. Dsp 2/2006 z dne 27. 10. 2006 v zvezi z odločbo Disciplinskega sodišča Odvetniške zbornice Slovenije št. Ds 4/2005 z dne 27. 3. 2006
U-I-265/08 16. 6. 2010 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 195. čl.
U-I-28/09 1. 7. 2010 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP) Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) (ZDT) Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) (Zpol)
Up-2422/08 1. 7. 2010 Uradni list RS, št. 61/2010
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 199/2008 z dne 11. 7. 2008, sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 650/2007 z dne 5. 12. 2007 in sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 510/2007 z dne 22. 8. 2007
Up-1678/08 14. 10. 2010 Uradni list RS, št. 88/2010 in OdlUS XIX, 14
Ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 8/2007 z dne 17. 1. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1386/2005 z dne 12. 4. 2006 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 156/2003 z dne 13. 4. 2005
U-I-152/10 9. 12. 2010 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 1. odst. 421. čl.
Up-59/09 14. 12. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 652/2008 z dne 24. 12. 2008 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 2036/2008 z dne 18. 12. 2008
Up-1523/08 14. 12. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 821/2007 z dne 27. 2. 2008 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. K 22/2003 z dne 6. 9. 2007
U-I-241/10 16. 12. 2010 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo, 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) (KZ), 92. čl., 94. čl., 113. čl. in 115. čl. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 40/09) (ZIKS), 24. čl. in 82. čl.