Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - prekrški v letu 2010

P-16/09 14. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-7/09 14. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-20/09 14. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-2/09 14. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-14/09 14. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-17/09 14. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-39/09 14. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-413/09, U-I-88/09 14. 1. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. EPVDp 303/2008 z dne 30. 10. 2008 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. EPVD 247/2008 z dne 1. 10. 2008 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – ur. p. b. in 58/09) (ZVCP), 2, odst. 189. čl.
P-10/09 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-27/09 21. 1. 2010 Uradni list RS, št. 8/2010
Spor o pristojnosti
P-28/09 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-29/09 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-296/09 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) (ZVCP), 259. čl.
P-30/09 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-32/09 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-38/09 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-1/10 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-31/09 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-213/09 28. 1. 2010 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 17/08, 21/08 – popr. in 108/09) (ZP), 2. odst. 66. čl.
Up-1324/09, U-I-275/09 28. 1. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 4923/2008 z dne 16. 1. 2009, sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 4684/2008 z dne 2. 2. 2009, sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 4683/2008 z dne 27. 1. 2009, sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 4685/2008 z dne 26. 3. 2009, sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 2705/2008 z dne 15. 5. 2009 in sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3466/2008 z dne 26. 5. 2009 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 17/08 in 21/08 – popr.) (ZP), 2. odst. 66. čl.