Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - izvršba v letu 2010

U-I-171/09, Up-723/09 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 458/2009 z dne 24. 4. 2009 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. Z 34/2008 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 93/07 in 28/09) (ZIZ), 2. odst. 61.a čl. in 3. odst. 61.a čl.
U-I-233/09, Up-943/09 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 953/2009 z dne 13. 5. 2009 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2673 I 260/2009 z dne 16. 2. 2009 Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (ZOdvT)
Up-310/10 2. 4. 2010 Uradni list RS, št. 35/2010
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2667/2009 z dne 2. 12. 2009 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2874 In 414/2009 z dne 4. 8. 2009
Up-513/10 10. 5. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. I 88/2008 z dne 30. 3. 2010 Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. I 88/2008 z dne 30. 3. 2010
Up-2237/08 27. 5. 2010 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 607/2008 z dne 22. 5. 2008 ter 3., 4. in 8. točka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0142 Ig 6027/1999 z dne 4. 2. 2008
Up-552/09 23. 9. 2010 Uradni list RS, št. 81/2010
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2387/2008 z dne 3. 2. 2009 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0003 Ig 2002/09674 z dne 24. 1. 2008
Up-129/09, U-I-24/09 30. 9. 2010 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09 in 51/10) (ZIZ), 3. tč. 1. odst., 2. odst. 197. čl. in 3. odst. 208. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 1463/2008 z dne 12. 11. 2008 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Lenartu št. In 45/2005 z dne 11. 8. 2008
Up-591/10 2. 12. 2010 Uradni list RS, št. 107/2010 in OdlUS XIX, 15
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2879/2009 z dne 13. 1. 2010 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0814 In 784/2006 z dne 24. 7. 2009
Up-460/10, U-I-90/10 9. 12. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 709/09 z dne 12. 1. 2010 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09 in 51/10) (ZIZ), 3. odst. 58. čl.
Up-554/10 15. 12. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 4035/2009 z dne 3. 2. 2010
Up-2324/08 16. 12. 2010 Uradni list RS, št. 110/2010 in OdlUS XIX, 16
Sklep Višjega sodišča v Celju št. I Ip 182/2008 z dne 12. 6. 2008 Sklep Okrajnega sodišča v Velenju št. In 51/00 z dne 17. 9. 2007 Sklep Okrajnega sodišča v Velenju št. In 51/00 z dne 28. 12. 2007