Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2010

Up-523/09, U-I-123/09 21. 1. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. N 59/2008 z dne 24. 2. 2009 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. N 59/2008 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) (ZST), 1. odst. 3. čl. in 17. čl.
U-I-244/09 28. 1. 2010 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b. in 45/08) (ZPP), 3. in 4. odst. 86. čl. ter 91. čl.
U-I-298/09 28. 1. 2010 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b. in 45/08) (ZPP), 2.odst. 108. čl.
U-I-265/09 28. 1. 2010 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b. in 45/08) (ZPP), 5. odst. 98. čl., 2. odst. 108. čl. in 336. čl.
U-I-271/09, Up-1302/09 28. 1. 2010 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 2. odst. 22. čl. Ustavna pritožba zoper: – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1175/2009 z dne 16. 9. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1177/2009 z dne 16. 9. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1421/2009 z dne 23. 9. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1422/2009 z dne 23. 9. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1423/2009 z dne 23. 9. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1424/2009 z dne 23. 9. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1381/2009 z dne 30. 9. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1691/2009 z dne 14. 10. 2009 in – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1692/2009 z dne 14. 10. 2009
U-I-164/09 4. 2. 2010 Uradni list RS, št. 12/2010 in OdlUS XIX, 1
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur. p. b., 2/04, 36/04 – ur. p. b., 52/07, 73/07 – ur. p. b. in 45/08) (ZPP), 2. odst. 282. čl.
U-I-11/10, Up-66/10 18. 2. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 506/2007 z dne 7. 9. 2009 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 108. čl.
Up-1270/09 25. 2. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1908/2009 z dne 26. 8. 2009 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0865 Z 40/2009 z dne 30. 6. 2009 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0865 Z 40/2009 z dne 22. 4. 2009
Up-1169/09, U-I-235/09 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1604/2009 z dne 15. 7. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1946/2006 z dne 20. 1. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO)
Up-121/10, U-I-19/10 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1667/2009 z dne 29. 10. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2021/2006 z dne 14. 1. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl.
Up-142/10, U-I-28/10 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2721/2009 z dne 18. 11. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2058/2006 z dne 25. 3. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl.
Up-29/10, U-I-5/10 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2763/2009 z dne 14. 10. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1952/2006 z dne 3. 4. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl.
Up-857/09, U-I-180/09 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 861/2009 z dne 27. 5. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2028/2006 z dne 14. 1. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO)
Up-55/10, U-I-7/10 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2213/2009 z dne 21. 10. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2019/2006 z dne 19. 3. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl.
Up-1292/09, U-I-268/09 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1833/2009 z dne 30. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1973/2006 z dne 16. 3. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO)
Up-1416/09, U-I-291/09 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1747/2009 z dne 10. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1947/2006 z dne 1. 4. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl.
Up-1281/09, U-I-263/09 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2464/2009 z dne 26. 8. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2061/2006 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl.
Up-1307/09, U-I-272/09 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 658/2009 z dne 9. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2025/2006 z dne 11. 11. 2008 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl.
Up-1349/09, U-I-280/09 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2340/2009 z dne 23. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1945/2006 z dne 4. 3. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl.
Up-1361/09, U-I-282/09 4. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2077/2009 z dne 16. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1960/2006 z dne 19. 3. 2009 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO) Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl.