Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2010

U-I-245/09 21. 1. 2010 Uradni list RS, št. 8/2010
Poslovnik Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 29/05 in 42/09), 14.b čl. Dopolnitev Poslovnika Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 42/09), 2. odst. 2. čl.
U-I-239/09 28. 1. 2010 Neobjavljeno
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – ur. p. b.) (ZKZ), 2. odst. 115. čl.
U-I-117/09, Up-501/09 28. 1. 2010 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 1. tč. 2. odst. 83. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 747/2008 z dne 5. 2. 2009 in sodbo Upravnega sodišča št. U 870/2008 z dne 7. 10. 2008
U-I-303/08 11. 2. 2010 Uradni list RS, št. 14/2010
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 4. odst. 17. čl. Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) (ZInfP), 3. odst. 10. čl.
Up-869/09 23. 2. 2010 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 775/2007 z dne 9. 4. 2009 se razveljavi in se zadeva vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje
U-I-250/09, Up-1227/09 18. 3. 2010 Neobjavljeno
Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUstS), 4. odst. 41. čl., 5. alinea 1. odst. 55.b. čl. Ustavna pritožba zoper: – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1023/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1176/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1095/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1159/2009 z dne 19. 8. 2009 in – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1302/2009 z dne 26. 8. 2009
Up-438/09 24. 3. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 575/2008 z dne 22. 1. 2009 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 390/2008 z dne 6. 11. 2008
U-I-285/08 1. 4. 2010 Uradni list RS, št. 33/2010
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07) (ZZasV), 4. odst. 12. čl., 13. čl., 6. in 7. odst. 29. čl., 1., 3. in 5. al. 30. čl., 1., 3. in 5. al. 1. odst. 31. čl., 1., 3. in 5. al. 1. odst. 32. čl., 1. odst. 33. čl. v delu, ki se nanaša na pogoj zaposlitve minimalnega števila varnostnikov, 1., 3. in 5. al. 34. čl., 1. in 4. al. 1. odst. 35. čl., 1., 3. in 4. al. 35.a čl., 36. čl., 3., 4. in 5. odst. 36.b čl., 40. čl., 41. čl. in 50.a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 102/07) (ZZasV), 4. odst. 41. čl.
U-I-31/10 8. 4. 2010 Neobjavljeno
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ), 2. odst. 55. čl., 3. odst. 56. čl.
U-I-92/07 15. 4. 2010 Uradni list RS, št. 46/2010 in OdlUS XIX, 4
Zakon o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07) (ZVS), 1. odst. 13. čl., 1. in 5. tč. 14. čl., 22. čl., 23. čl., 24. čl., 3. odst. 24. čl., 4. odst. 24. čl., 25. čl., 2. odst. 25. čl., 26. čl., zadnji st. 1. odst. 27. čl., 5. odst. 27. čl., 3. odst. 29. čl., 30. čl. in 32. čl. Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76 in 42/86, ter Uradni list RS, št. 22/91) (ZPPVS), 20. čl. Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 3. odst. 52. čl.
Up-1850/08 5. 5. 2010 Uradni list RS, št. 47/2010
Ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 72/2008 z dne 18. 4. 2008 in sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 336/2008 z dne 17. 7. 2008
Up-517/10, U-I-99/10 20. 5. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 571/2009 z dne 28. 1. 2010 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 3330/2007 z dne 19. 6. 2009 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 59. čl.
Up-641/09 27. 5. 2010 Neobjavljeno
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3983/2008 z dne 25. 3. 2009 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2016/2006 z dne 7. 5. 2008
U-I-15/10 16. 6. 2010 Uradni list RS, št. 54/2010
Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) (ZRomS), 1. odst. 10. čl.
U-I-77/08 8. 7. 2010 Uradni list RS, št. 61/2010
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02 in 110/07) (ZG), 2. odst. 70. čl.
Up-1319/09, U-I-274/09 23. 9. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 440/2009 z dne 9. 11. 2009 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 2451/2008 z dne 30. 9. 2009 in s sodbo Upravnega sodišča št. U 2451/2008 z dne 17. 9. 2009 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 2. odst. 22. čl., 73. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. in 4. odst. 86. čl.
U-I-121/10, Up-657/10 30. 9. 2010 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. in 4. odst. 86. čl. Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 22. čl. Ustavna pritožba zoper: – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 136/2010 z dne 31. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 143/2010 z dne 3. 2. 2010 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 189/2009 z dne 29. 12. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 136/2010 z dne 31. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 34/2010 z dne 3. 2. 2010 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 473/2009 z dne 3. 12. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 41/2010 z dne 10. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1754/2009 z dne 18. 11. 2009 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 341/2009 z dne 15. 9. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 50/2010 z dne 10. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1555/2009 z dne 2. 12. 2009 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 1229/2009 z dne 4. 8. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 50/2010 z dne 10. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1755/2009 z dne 2. 12. 2009 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 1890/2009 z dne 10. 9. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 50/2010 z dne 10. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1825/2009 z dne 2. 12. 2009 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 1961/2009 z dne 16. 9. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 135/2010 z dne 31. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1635/2009 z dne 13. 1. 2010 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 1287/2009 z dne 19. 8. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 135/2010 z dne 31. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1634/2009 z dne 15. 1. 2010 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 1500/2009 z dne 19. 8. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 135/2010 z dne 31. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 176/2010 z dne 24. 2. 2010 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 2826/2009 z dne 4. 12. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 135/2010 z dne 31. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 177/2010 z dne 24. 2. 2010 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 2883/2009 z dne 14. 12. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 52/2010 z dne 10. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1621/2009 z dne 2. 12. 2009 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 126/2009 z dne 19. 8. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 52/2010 z dne 10. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1877/2009 z dne 16. 12. 2009 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 169/2009 z dne 25. 9. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 52/2010 z dne 10. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1894/2009 z dne 2. 12. 2009 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 170/2009 z dne 25. 9. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 52/2010 z dne 10. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1895/2009 z dne 2. 12. 2009 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 177/2009 z dne 22. 10. 2009, – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 52/2010 z dne 10. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1896/2009 z dne 2. 12. 2009 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 208/2009 z dne 21. 10. 2009 in – sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 129/2010 z dne 31. 3. 2010 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 137/2010 z dne 17. 2. 2010 v zvezi z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 215/2009 z dne 22. 12. 2009
U-I-177/10 7. 10. 2010 Neobjavljeno
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZIN)
U-I-51/10-6, Up-268/10 21. 10. 2010 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 2. odst. 22. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 12/2010 z dne 27. 1. 2010
Up-1137/10, Up-1138/10, Up-1139/10, U-I-202/10 4. 11. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1480/2009 z dne 11. 6. 2010 in sklep Upravnega sodišča št. I U 1480/2009 z dne 2. 6. 2010 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1481/2009 z dne 6. 7. 2010 in sklep Upravnega sodišča št. I U 1481/2009 z dne 15. 6. 2010 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1482/2009 z dne 5. 7. 2010 in sklep Upravnega sodišča št. I U 1482/2009 z dne 8. 6. 2010 Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5. čl., 6. čl., 8. čl. in 9. čl. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08), 1. tč.