Odločitve US

Odločitve Denacionalizacija v letu 2010

Up-2677/08 15. 4. 2010 Uradni list RS, št. 37/2010
Sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije št. U 1471/2007 z dne 18. 3. 2008
Up-969/08 13. 5. 2010 Uradni list RS, št. 45/2010
Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 847/2007 z dne 13. 12. 2007, sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1936/2007 z dne 6. 6. 2007 in sklep Okrajnega sodišča v Kranju št. N 56/2006 z dne 20. 2. 2007
Up-416/09 20. 5. 2010 Uradni list RS, št. 48/2010
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2199/2008 z dne 18. 11. 2008
U-I-278/09, Up-1343/09 20. 5. 2010 Neobjavljeno
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98 in 26/99) (ZIKS), 145.c čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 10/98 in 26/99) (ZIKS-G), 1. odst. 3. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 59/2007 z dne 16. 7. 2009 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1908/2006 z dne 20. 9. 2006 ter s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 842/2005-I z dne 26. 1. 2006
Up-1235/09 8. 6. 2010 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča št. U 2166/2007 z dne 28. 11. 2007
P-34/09 23. 6. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-35/09 23. 6. 2010 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-281/10 5. 10. 2010 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 756/2009 z dne 26. 11. 2009, sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 782/2009 z dne 3. 6. 2009 in sklep Okrajnega sodišča v Radovljici št. N 19/2006 z dne 3. 7. 2008
Up-483/09, U-I-115/09 11. 11. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 3845/2008 z dne 11. 2. 2009 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 19/2008-I z dne 22. 4. 2008 Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 2. odst. 88. čl.
U-I-32/09, Up-178/09 2. 12. 2010 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 1. odst. 44. čl., 2. odst. 85. čl. in 93. čl. Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81, in Uradni list RS, št. 65/99) Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 1. odst. 73. čl. in 2. odst. 83. čl. Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92 in 26/2000), 14. čl. Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 488/2008 z dne 11. 12. 2008 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 293/2008 z dne 14. 5. 2008