Odločitve US

Odločitve Javne finance - davki v letu 2010

Up-248/09 8. 1. 2010 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 14/2009 z dne 15. 1. 2009
Up-249/09 8. 1. 2010 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 733/2008 z dne 8. 1. 2009
Up-250/09 8. 1. 2010 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 732/2008 z dne 8.1. 2009
U-I-15/09, Up-87/09 1. 4. 2010 Neobjavljeno
Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 – popr. in 59/02) (CZ), 3. odst. 143. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 654/2008 z dne 22. 10. 2008, zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 146/2006 z dne 5. 6. 2008, zoper odločbo Ministrstva za finance št. DT-426-31/927-02/0200-010 z dne 27. 2. 2006 in zoper odločbo Carinskega urada Nova Gorica št. 426-25/799-02/8200-040 z dne 16. 5. 2002
Up-171/09, U-I-29/09 8. 4. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2068/2007 z dne 10. 11. 2008 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 2. čl.
Up-789/09, Up-156/09, U-I-27/09 8. 4. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba z dne 1. 7. 2009 zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 57/2009 z dne 16. 4. 2009 in ustavna pritožba z dne 6. 2. 2009 zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2069/2007 z dne 10. 11. 2008 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 2. čl.
U-I-52/09, Up-265/09 10. 6. 2010 Neobjavljeno
Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 34/96 in 108/02) (ZDDPO), 64. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 377/2005 z dne 17. 12. 2008
U-I-59/09 8. 7. 2010 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 2. tč. 4. odst. 51. čl.
U-I-194/10, Up-1081/10 11. 11. 2010 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 221/2010-13 z dne 30. 6. 2010 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 1. odst. 96. čl., 132. čl., 150. čl., 152. čl. in 159. čl.
U-I-26/10 17. 11. 2010 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-1), 143. čl. Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2), 132. čl. in 1. odst. 156. čl.