Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - prekrški v letu 2011

U-I-262/09, Up-1268/09 13. 1. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. ZSV 39/2009 z dne 6. 8. 2009 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP), 233. čl.
U-I-207/10, Up-1143/10 13. 1. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. EPVDp 16/2010 z dne 21. 1. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. EPVD-100/2009-Z z dne 15. 12. 2009 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – uradno prečiščeno besedilo in 115/06) (ZP), 22. čl.
Up-1393/10, U-I-255/10, Up-1434/10, U-I-263/10 13. 1. 2011 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi zoper: – sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 664/2009-2428 z dne 15. 9. 2010 v zvezi s sklepom Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana št. 224-4407/2007 z dne 5. 12. 2007, – sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 186/2010-2408 z dne 13. 9. 2010 v zvezi s sklepom Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana št. (P1) 224/3197-2007-14027734 z dne 27. 10. 2009, – sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3530/2009-2427 z dne 25. 10. 2010 v zvezi s sklepom Postaje prometne policije Ljubljana št. 2602-83584323 (7) z dne 13. 10. 2009 in – plačilni nalog Postaje prometne policije Ljubljana št. 2602-83584323/2010 z dne 17. 11. 2010 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) (ZST), 34. čl.
U-I-236/10, Up-1285/10 20. 1. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3107/2009 z dne 14. 7. 2010 Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 86/09) (ZVPot), 24. čl.
Up-319/10, U-I-63/10 20. 1. 2011 Uradni list RS, št. 10/2011
Sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 313/2010 z dne 12. 2. 2010, št. ZSV 314/2010 z dne 12. 2. 2010 in št. ZSV 315/2010 z dne 12. 2. 2010 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09) (ZP)
U-I-5/09, Up-17/09 24. 2. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 983/2008 z dne 13. 11. 2008 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. PR 525/2008 z dne 2. 10. 2008 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 21/08 – popr.) (ZP), 6. odst. 26. čl.
U-I-209/10 24. 3. 2011 Neobjavljeno
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP), 6. odst. 158. čl. Pravilnik o avtošolah (Uradni list RS, št. 114/05), 6. čl. in 30. čl. Pravilnik o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 29/06), 15. čl. in 38. čl. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 68/08), 11. čl.
U-I-147/09, Up-647/09 26. 4. 2011 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 21/08 – popr., 108/09 in 9/11) (ZP) Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. PRp 227/2009 z dne 7. 4. 2009 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. PR 826/2005-0306 z dne 13. 3. 2009
U-I-166/10 19. 5. 2011 Uradni list RS, št. 43/2011
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09) (ZP), 6. odst. in 7. odst. 19. čl.
U-I-209/09, U-I-210/09 19. 5. 2011 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr., 108/09 in 9/11) (ZP), 2. odst. 20. čl.
U-I-119/10 2. 6. 2011 Uradni list RS, št. 47/2011
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 58/09 in 36/10) (ZVCP), 12. odst. 92. čl.
Up-847/10, U-I-253/10 2. 6. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 37035/2010 z dne 25. 4. 2010 in sklep Policijske postaje Gorišnica št. 3F699-15 z dne 8. 4. 2010. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZP), 5. odst. 201. čl.
U-I-197/09, Up-954/09 22. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 21/08 – popr.) (ZP), 62.a čl., 65. čl., 66. čl., 69. čl. in 129.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah št. ZSV 206/2008 z dne 20. 5. 2009 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Slovenske Konjice št. 88070786 z dne 4. 5. 2009.
U-I-155/09, Up-671/09 22. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr.) (ZP), 109. čl. in 110. čl. Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP), 238.b čl. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Ks 97/2009 z dne 23. 4. 2009 in sklep Policijske postaje Nova Gorica št. 2202-57/2009/1 z dne 8. 4. 2009.
P-8/10 23. 6. 2011 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-4/10 23. 6. 2011 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-10/10 23. 6. 2011 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-4/11 23. 6. 2011 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-6/10 23. 6. 2011 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-5/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Spor o pristojnosti