Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - prekrški v letu 2011

P-3/11 6. 7. 2011 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-168/10, Up-916/10 12. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. PRp 17/2010 z dne 21. 4. 2010 in zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. PRp 336/2009 z dne 28. 8. 2009 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 2. odst. 89. čl. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 2. odst. 105. čl.
U-I-18/10 14. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZP), 193. čl. v zvezi s 198. čl.
U-I-214/10 14. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09) (ZP), 66. čl. in 169. čl.
P-9/10 14. 9. 2011 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-7/11 14. 9. 2011 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-106/10, Up-576/10 14. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Kopru št. ZSV-256/2009 z dne 1. 3. 2010 Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09) (ZDP), 1. tč. 1. odst. 16. čl.
P-7/10 14. 9. 2011 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-130/10, Up-681/10 27. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 462/2009-2436 z dne 4. 1. 2010 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ljubljana Bežigrad št. 87418649 z dne 29. 2. 2008 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09) (ZP), 2. odst. 66. čl.
U-I-107/10, Up-582/10 27. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 1750/2009-2404 z dne 15. 7. 2009 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ljubljana Bežigrad št. 84085266 z dne 23. 8. 2005 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09) (ZP), 2. odst. 66. čl.
U-I-101/10, Up-534/10 27. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Kočevju št. ZSV 39/2009 z dne 22. 2. 2010 in sodbo Okrajnega sodišča v Kočevju št. ZSV 40/2009 z dne 22. 2. 2010 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09) (ZP), 4. odst. in 8. odst. 65. čl. ter 139. čl. Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 58/09 in 36/10) (ZVCP), 2. odst. in 5. odst. 30. čl.
Up-1004/10, U-I-183/10 22. 11. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. ZSV 206/2010 z dne 11. 6. 2010 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZP), 2. odst. 66. čl. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 25/02 in 90/05), 15. čl.
U-I-276/10, Up-1511/11 23. 11. 2011 .
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ormožu št. ZSV 241/2010 z dne 22. 10. 2010 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZP), 2. odst. 66. čl.
U-I-102/10, Up-535/10 12. 12. 2011 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1. odst. 310. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 296/2009 z dne 4. 2. 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 226/2008 z dne 18. 2. 2009 in sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. K 127/2007 z dne 10. 4. 2008