Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2011

U-I-1/10, Up-1315/09 20. 1. 2011 Uradni list RS, št. 10/2011
Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 2. odst. 16. čl. Ustavna pritožba zoper zavrnilni del odločbe Višjega sodišča v Celju št. Cp 526/2009 z dne 10. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. P 298/2008 z dne 9. 1. 2009
Up-973/09, U-I-201/09 20. 1. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 244/2009 z dne 2. 6. 2009 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 376. čl. Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) (OZ), 3. čl.
U-I-281/10, Up-1411/10 26. 1. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 321. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 792/2009 z dne 16. 9. 2010 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 35/2009 z dne 22. 4. 2009 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3334/2005-II z dne 19. 9. 2008
Up-299/09, U-I-66/09 3. 2. 2011 Neobjavljeno
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01) (OZ), 376. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 64/2008 z dne 16. 12. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 257/2006 z dne 29. 11. 2007 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 219/2001 z dne 21. 4. 2006
U-I-32/11 24. 2. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 86. čl.
U-I-192/10, Up-1063/10 12. 4. 2011 Neobjavljeno
Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 25. čl. Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 229/2009 z dne 21. 6. 2010 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2299/2009 z dne 23. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2037/2006 z dne 27. 3. 2009
U-I-40/11, Up-1372/10 12. 4. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 1275/2008 z dne 15. 4. 2010 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 86. čl., 2. odst. 374. čl. in 377. čl.
U-I-277/10, Up-1516/10 14. 4. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 4. odst. 142. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2626/2010 z dne 22. 9. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 144234/2009 z dne 1. 3. 2010 Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 144234/2009 z dne 7. 10. 2009
U-I-223/09, Up-140/02 14. 4. 2011 Uradni list RS, št. 37/2011 in OdlUS XIX, 21
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 394. čl. do 401. čl. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUstS), 50. čl. do 60. čl. Predlog za obnovo postopka ustavne pritožbe št. Up-140/02
U-I-7/11, U-I-8/11, U-I-9/11, U-I-10/11, Up-30/11 29. 4. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, in 45/08) (ZPP), 8. odst. 112. čl. in 3. odst. 282. čl. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS), 2. odst. in 2. stavek 3. odst. 28. čl. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ), 80.a. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 119/2010 z dne 2. 11. 2010
U-I-302/09, Up-1472/09, U-I-139/10, Up-748/10 12. 5. 2011 Uradni list RS, št. 43/2011 in OdlUS XIX, 22
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 367.c čl. Ustavna pritožba družbe Izoterm Plama, d. o. o., zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 73/2009 z dne 22. 10. 2009 Ustavna pritožba Sabine Zakrajšek zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 40/2010 z dne 18. 3. 2010 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2769/2009 z dne 4. 11. 2009 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2950/2006-II z dne 8. 4. 2009
U-I-47/11 31. 5. 2011 Neobjavljeno
Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 2. odst. 13. čl.
U-I-252/10 14. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list, RS št. 33/95) (ZZK), 2. odst. 102. čl.
U-I-277/09, Up-1333/09, U-I-287/09, Up-1375/09 14. 6. 2011 Uradni list RS, št. 58/2011
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 98. čl., 377. čl. Ustavna pritožba družbe DARS, d. d., Celje, zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 543/2009 z dne 9. 9. 2009 Ustavna pritožba podružnice Benville limited, Podružnica za transport, Ljubljana, zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 190/2009 z dne 16. 9. 2009
U-I-107/09, Up-465/09 22. 6. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3149/2008-2404 z dne 3. 2. 2009 Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 ­– uradno prečiščeno besedilo) (ZIN), 2. odst. 19. čl. Zakon o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97) (ZTI), 11. čl.
U-I-255/09 23. 6. 2011 Uradni list RS, št. 56/2011
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) (SZ), 127. čl.
U-I-92/11, Up-552/11 1. 7. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 8. odst. 112. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 508/2010 z dne 13. 1. 2011.
U-I-305/09, Up-1488/09 1. 7. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 61/2009 z dne 22. 10. 2009 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 687/2009 z dne 27. 5. 2009.
Up-872/09, U-I-183/09 1. 7. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 4833/2009 z dne 6. 5. 2009. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 98. čl.
U-I-26/11, Up-155/11 1. 7. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Ustavna pritožba zoper vmesno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1764/2010 z dne 6. 10. 2010 v zvezi z drugo alinejo 1. točke izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3094/2007-I z dne 28. 10. 2009.