Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2011

U-I-30/11, Up-171/11 1. 7. 2011 Neobjavljeno
Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 1. odst. 15. čl., 6. odst. 20. čl. in 7. odst. 20. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 629/2010 z dne 26. 10. 2010 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ajdovščini št. P 12/2009 z dne 29. 3. 2010.
U-I-37/11, Up-215/11 1. 7. 2011 Neobjavljeno
Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 1. odst. 15. čl., 6. odst. 20. čl., 7. odst. 20. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3375/2010 z dne 24. 11. 2010 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 394/2009 z dne 7. 4. 2010
U-I-270/10, Up-1479/10 1. 7. 2011 Neobjavljeno
Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 2. odst. 16. čl. Ustavna pritožba zoper zavrnilni del sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 219/2010 z dne 15. 7. 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1810/2008 z dne 12. 11. 2008 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III P 22/2007 z dne 11. 2. 2008
U-I-144/10, Up-780/10 1. 7. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 367.c čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 247/2009 z dne 1. 4. 2010 in sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1889/2009 z dne 14. 10. 2009 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 442/2001 z dne 30. 3. 2009
Up-1176/09 5. 7. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 800/2006 z dne 24. 6. 2009 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 615/2004 z dne 4. 7. 2006 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 421/2000 z dne 8. 10. 2003
U-I-82/11 6. 7. 2011 Neobjavljeno
Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 21. čl.
U-I-106/11 6. 7. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 328. čl.
Up-1536/10 12. 7. 2011 Neobjavljeno
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 514/2007 z dne 15. 4. 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2527/2006 z dne 21. 2. 2007 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1608/2000-III z dne 24. 11. 2005
U-I-57/11, Up-315/11 15. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 517/98 z dne 3. 6. 1999 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1632/97 z dne 1. 7. 1998 in sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 421/96 z dne 5. 9. 1997 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I − popr., 21/94, 23/96 in 1/2000) (SZ), 8. čl., 11. odst. 125. čl., 3. odst. 129. čl. in 157. čl. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) (SZ), 3. čl. in 5. čl., 2. odst. 173. čl. in 175. čl.
U-I-224/10, Up-1194/10 15. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 6. odst. 367.b čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 111/2010 z dne 26. 5. 2010
U-I-282/10, Up-1557/10 19. 9. 2011 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) (SZ), 173. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 220/2009 z dne 7. 10. 2010 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1422/2008 z dne 24. 2. 2009
U-I-133/10 23. 9. 2011 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podvelka (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/09 in 17/09 – popr.), 2. odst. 16. čl.
Up-108/11 26. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 315/2010 z dne 21. 10. 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 386/2009 z dne 8. 10. 2009
U-I-58/11, Up-316/11 27. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 506/99 z dne 15. 5. 2000 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 879/98 z dne 19. 5. 1999 in sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 395/96 z dne 10. 3. 1998 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I − popr., 21/94, 23/96 in 1/2000) (SZ), 8. čl., 11. odst. 125. čl., 3. odst. 129. čl. in 157. čl. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) (SZ), 3. čl., 5. čl., 2. odst. 173. čl. in 175. čl.
U-I-114/10, Up-420/09 28. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. odst. in 5. odst. 98. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 786/2008 z dne 15. 1. 2009
U-I-146/10, Up-792/10 6. 10. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 367. čl., 367.a čl., 5. odst. 367.b čl. in 2. odst. 367.c čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 45/2009 z dne 6. 4. 2010 in zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 99/2009 z dne 29. 10. 2009 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 307/2006 z dne 12. 2. 2009
Up-1273/09 13. 10. 2011 Uradni list RS, št. 93/2011
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 260/2009 z dne 16. 7. 2009
U-I-143/10, Up-767/10 21. 10. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPP) Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 21/2008 z dne 9. 3. 2010
U-I-124/11 15. 11. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 357. čl., 3. odst. 367. čl. in 4. odst. 367 čl.
U-I-274/10, Up-1504/10 23. 12. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPP), 7. odst. 112. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 1223/2008 z dne 23. 9. 2010