Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2011

U-I-154/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011 Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila št. 20/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/10), 4. čl.
U-I-234/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011 Naš časopis Občine Vrhnika, št. 385/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 8/99, in Naš časopis, št. 272/01, 345/08 in 354/08), 6. čl.
U-I-61/11 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011 Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 16/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Rače–Fram (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 4/10), 5. čl.
U-I-211/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 73/09 in 47/10), 6. čl.
U-I-74/11 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 16/98, in Uradni list RS, št. 60/02), 6. čl.
U-I-72/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 36/09), 6. čl.
U-I-172/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 55/09), 6. čl.
U-I-284/10 6. 7. 2011 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 111/08), 6. čl.
U-I-220/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 73/09 in 47/10), 4. čl.
U-I-200/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), 7. čl.
U-I-75/11 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09), 6. čl.
U-I-269/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 92/99, 137/06 in 106/09), 5. čl.
U-I-223/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 73/09 in 47/10), 6. čl.
U-I-221/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 73/09 in 47/10), 4. čl.
U-I-160/10 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 62/09), 6. čl.
U-I-184/10 12. 9. 2011 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/09)
U-I-80/10 12. 9. 2011 Neobjavljeno
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 45/09), 6. čl. in 50. čl.
U-I-271/10 12. 9. 2011 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 132/03, 139/04, 120/05, 119/07, 116/08 in 100/09), 11. čl., 16.b čl. in 20. čl.
U-I-265/10 14. 9. 2011 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09), 6. čl.
U-I-163/11 14. 9. 2011 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 65/08), 4. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05) (ZJC), 19. čl. Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09) (ZJC), 82. čl.