Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - osebni podatki v letu 2011

U-I-55/11 21. 4. 2011 Neobjavljeno
Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) (ZEN), 1. odst. in 2. odst. 114. čl. ter 117. čl. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/07 in 33/09), 3. tč. 2. čl., 13. tč. 1. odst. 6. čl., 10. al. 2. tč. 1. odst. 7. čl., 8. čl. in 16. čl.
U-I-77/11 19. 5. 2011 Neobjavljeno
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10) (ZUPJS), 22. tč. 2. odst. in 4. odst. 51. čl. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10) (ZSVarPre), 23. tč. 2. odst. in 5. odst. 61. čl. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 34.a čl.
U-I-78/11 19. 5. 2011 Neobjavljeno
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10) (ZUPJS), 17. tč. 2. odst. in 4. odst. 51. čl. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10) (ZSVarPre), 17. tč. 2. odst. in 5. odst. 61. čl. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 34.a čl.
U-I-109/11 15. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11) (ZOIzk), 2. odst. in 3. odst. 7. čl.
U-I-188/10, Up-1049/10, U-I-284/09, Up-1363/09, U-I-283/09, Up-1 12. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips 5/2010 z dne 25. 5. 2010 in zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3905/2008-2455 z dne 5. 10. 2009 v zvezi z odločbo Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije št. 7101-4/2008-7 z dne 4. 9. 2008 Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZEKom), 6. odst. 104. čl. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 21/08 – popr.) (ZP), 62. čl.