Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2011

U-I-91/09 18. 4. 2011 Neobjavljeno
Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) (ZPIaP), 4. čl. in 30. čl. Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10 in 9/11) (ZPIaSS), 1. odst. in 3. odst. 13. čl. Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) (ZGD), 3. odst. 191. čl. Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDavP), 36. čl. in 1. odst. 91. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 293. čl. Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) (KZ), 243. čl. Slovenski računovodski standard 7 (Uradni list RS, št. 118/05 in nasl.) (SRS 7), 7.1. tč. Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 31/07) (ZFPPod), 2. odst. 25. čl. Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (Uradni list RS, št. 103/02 in 141/06)
U-I-32/10 19. 4. 2011 Neobjavljeno
Sklep o ceniku dimnikarskih storitev (Uradni list RS, št. 101/09), 4. st. 7. odst. II. tč.
U-I-92/09 22. 4. 2011 Neobjavljeno
Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPlaP), 20. čl. Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10 in 9/11) (ZPlaSS), 1. odst. 13. čl. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 55/07 in 83/07) Kontni okvir za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 64/05 – uradno prečiščeno besedilo)
U-I-176/10, Up-958/10 29. 4. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 119/2008 z dne 2. 6. 2010 Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, in 26/08) (ZKGZ), 8. čl, 9. čl., 22. čl., 23. čl., 25.a čl. in 25.b čl.
Up-1433/10, U-I-62/11 29. 4. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Marjete Metke Pust zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 151/2010 z dne 7. 9. 2010 Ustavna pritožba Gorazda Pusta zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1276/2009 z dne 7. 9. 2010 Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) (ZSRT) Odlok o turistični taksi Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/04 in 3/06)
U-I-220/09 12. 5. 2011 Neobjavljeno
Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 128/04), 3. čl. in 4. čl.
U-I-178/09 12. 5. 2011 Neobjavljeno
Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 63/08, 90/08 in 100/09)
U-I-120/09 25. 5. 2011 Neobjavljeno
Odlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 50/02, 101/01, 80/02 – popr. in 75/04) Pravilnik z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 56/96 in 50/02), 43. čl.
P-5/11 2. 6. 2011 Uradni list RS, št. 52/2011
Spor o pristojnosti
P-6/11 2. 6. 2011 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-249/09, Up-1223/09 2. 6. 2011 Neobjavljeno
Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno besedilo), 2. odst. 337. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 770/2008 z dne 30. 9. 2009 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 552/2006 z dne 18. 11. 2008
U-I-246/09, Up-1219/09 2. 6. 2011 Neobjavljeno
Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno besedilo), 2. odst. 337. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 780/2008 z dne 27. 8. 2009 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 492/2006 z dne 18. 11. 2008
U-I-242/09, Up-1183/09 2. 6. 2011 Neobjavljeno
Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno besedilo), 2. odst. 337. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 742/2008 z dne 30. 9. 2009 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 506/2006 z dne 15. 10. 2008
Up-1398/10, U-I-256/10 6. 6. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1483/2009 z dne 13. 10. 2010 Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5. čl., 6. čl., 8. čl. in 9. čl. I. točka Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08)
Up-1229/10, U-I-229/10 6. 6. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 435/2009 z dne 27. 5. 2010 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 295/2009 z dne 9. 9. 2009 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 124. čl.
Up-1420/10, U-I-260/10 6. 6. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 41/2010 z dne 8. 9. 2010 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 436/2009 z dne 7. 1. 2010 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 124. čl.
U-I-60/10, Up-314/10 6. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 1. odst. 64. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 274/2008 z dne 14. 12. 2009
U-I-87/11, Up-512/10 6. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 1. tč. in 3. tč. 2. odst. 83. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 58/2008 z dne 28. 1. 2010 in sodbo Upravnega sodišča št. U 1063/2007 z dne 23. 11. 2007
U-I-111/11 9. 6. 2011 Neobjavljeno
Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev, ki so bila objavljena v reviji Gasilec, št. 11/12, z dne 13. 12. 2010, tč. 4.43.
U-I-123/10 10. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 2. odst. 22. čl.