Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2011

U-I-42/10 14. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 2. odst. 22. čl.
U-I-286/10 14. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) (ZUPJS), 22. čl.
U-I-79/10 15. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o popravi krivic (Uradni list RS, št. 70/05 − uradno prečiščeno besedilo in 92/07) (ZPKri), 2. odst. 35. čl.
U-I-122/11, Up-572/11 21. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07 in 58/09) (ZMZ), 3. odst. 21. čl. in 4. odst. 22. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 178/2011 z dne 7. 4. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1826/2010 z dne 18. 2. 2011 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-100/2010/8 (1232-12) z dne 15. 9. 2010 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 299/2010 z dne 25. 11. 2010 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča št. I U 1373/2010 z dne 13. 10. 2010
U-I-108/09, Up-466/09 22. 6. 2011 Neobjavljeno
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZIN), 2. odst. 19. čl. Zakon o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97) (ZTI), 11. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3151/2008-2404 z dne 3. 2. 2009
U-I-230/10 23. 6. 2011 Uradni list RS, št. 56/2011
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) (ZIntPK), 1. odst. 27. čl. in 3. odst. 27. čl.
U-I-239/10 23. 6. 2011 Uradni list RS, št. 56/2011
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) (ZIntPK), 2. odst. 27. čl. in 3. odst. 27. čl.
U-I-36/11 6. 7. 2011 Uradni list RS, št. 60/2011
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) (ZIntPK), 1. odst. 46. čl.
U-I-162/10 12. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) (ZJN), 44. čl. Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del pri preureditvi radiološkega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje, C. točka 8. čl.
U-I-34/10, Up-190/10 12. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 1. odst. 73. čl. in 2. odst. 107. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 452/2006 z dne 19. 11. 2009 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1947/2003 z dne 23. 1. 2006
U-I-216/10, Up-1177/10 12. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 22. čl., 66. čl. in 73. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 227/2010 z dne 14. 9. 2010 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča št. I U 990/2010 z dne 27. 7. 2010
U-I-137/11 22. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 2. odst. 67. čl.
U-I-109/10 26. 9. 2011 Uradni list RS, št. 78/2011 in OdlUS XIX, 26
Odlok o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 44/09), 2. čl.
U-I-228/10, Up-1219/10 28. 9. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 71/2010 z dne 7. 7. 2010 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 349/2009 z dne 27. 10. 2009 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS)2. odst. 83. čl.
U-I-150/10 10. 10. 2011 Neobjavljeno
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08) (ZV), 16. čl. Sklep o pridobitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09) Odločba št. 478-31/2009 z dne 11. 6. 2009 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09)
U-I-16/10, Up-103/10 20. 10. 2011 Uradni list RS, št. 93/2011
Sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 14/2009 z dne 26. 11. 2009 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 2. odst. 5. čl.
U-I-119/11 3. 11. 2011 Neobjavljeno
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) (ZRTVS), 12. čl. Pravila Radiotelevizije Slovenija za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj o vprašanju zakonodajnega referenduma 5. junija 2011, 7. čl.
U-I-267/11 3. 11. 2011 Neobjavljeno
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) (ZRTVS), 12. čl. Pravila in navodila Radiotelevizije Slovenija za volilno kampanjo državnozborskih volitev v Republiki Sloveniji 4. decembra 2011
U-I-181/09, Up-860/09, Up-222/10 10. 11. 2011 Uradni list RS, št. 98/2011 in OdlUS XIX, 28
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS) Sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 157/2009 z dne 23. 4. 2009, sklep Upravnega sodišča št. U 768/2007 z dne 4. 2. 2009, sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 190/2009 z dne 11. 6. 2009 in sklep Upravnega sodišča št. U 466/2008 z dne 18. 3. 2009 Sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 247/2009 z dne 26. 11. 2009 in sklep Upravnega sodišča št. U 2133/2008 z dne 22. 4. 2009 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 304/2009 z dne 10. 12. 2009 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 901/2009 z dne 4. 6. 2009
U-I-129/10 10. 11. 2011 Uradni list RS, št. 95/2011
Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 97/09)