Odločitve US

Odločitve Delovno pravo v letu 2011

Up-902/09 20. 1. 2011 Uradni list RS, št. 15/2011
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 52/2008 z dne 25. 5. 2009 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 428/2007 z dne 27. 9. 2007
U-I-189/09, Up-907/09 3. 2. 2011 Neobjavljeno
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 1. st. 6. odst. 88. čl. , 94. čl. in 100.a čl. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 154. čl., 159. čl. in 162. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 203/2008 z dne 12. 5. 2009 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 609/2007 z dne 10. 1. 2008
U-I-42/11 17. 3. 2011 Neobjavljeno
Pravilnik o službenih vozilih, 10. čl., 11. čl. in 12. čl.
U-I-177/09, Up-820/09 24. 3. 2011 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. odst. 157. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 456/2007 z dne 6. 4. 2009
U-I-58/09 7. 4. 2011 Neobjavljeno
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZON), 2. odst. 175. čl.
Up-43/10 7. 4. 2011 Uradni list RS, št. 32/2011 in OdlUS XIX, 32
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 301/2009 z dne 3. 11. 2009
U-I-56/11 20. 4. 2011 Neobjavljeno
Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 41/94, 70/97 in 38/99) (ZDDO), 38. čl.
U-I-4/11 24. 5. 2011 Neobjavljeno
Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 26/08), 34. čl.
U-I-116/10, Up-631/10 9. 6. 2011 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 361/2008 z dne 23. 2. 2010 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 311/2007 z dne 9. 4. 2008 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1135/2006 z dne 16. 2. 2007 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. odst. 65. čl. Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, št. 85/03)
U-I-155/10 6. 7. 2011 Neobjavljeno
Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) (ZSS), 45. čl. Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 19/97) (ZZDODP), 2. čl. Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPos), 1. odst. 24. čl.
P-2/11 6. 7. 2011 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-43/10 6. 7. 2011 Neobjavljeno
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10 in 105/10), 3. odst. 6. čl.
U-I-9/10 14. 9. 2011 Neobjavljeno
Zakon o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 108/09) (ZZZ), 2. odst., 3. odst., 5. odst., 6. odst. in 7. odst. 27. čl.
Up-882/09 14. 9. 2011 Uradni list RS, št. 79/2011
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 466/2007 z dne 11. 5. 2009
U-I-163/10 10. 11. 2011 Neobjavljeno
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 1. odst. 92. čl.
U-I-2/11, Up-6/11 15. 12. 2011 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 102. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 499/2008 z dne 23. 11. 2010